Færingehavn

Í 1927 fik færinger tilladelse til at anvende Færingehavnen i deres grønlandsfiskeri. I 1930-erne indrettede de sig med forsyningshavn der. De fleste huse i den gamle Færingehavn er grønlandsk/statslig ejendom.