Færinge Nordhavn

Færinge Nordhavn i Aasiaat distrkt åbnede i 1939. Dette var en havn, som danske myndigheder gav færinger tilladelse til at anvende; men så vidt vides, blev den aldrig anvendt, idet den lå langt fra de banker, som færinger almindeligvis anvendte. Navnet synes dog at have levet videre som et stednavn på grønlandskortet.