Doelstellingen

Leren zwemmen in de Zwemschool (vanaf 4 jaar)

Jaarlijks verdrinken kinderen omdat ouders denken dat hun kind kan zwemmen wanneer het zich 25 meter kan verplaatsen. Veilig zwemmen betekent véél meer dan zich kunnen verplaatsen.

De zwemschool van DDAT leert uw kind veilig en technisch zwemmen. Hiervoor moet uw kind de verschillende niveaugroepen (niet leeftijdsgebonden) doorlopen met elk hun specifieke doelstellingen. Om dit leerproces goed te laten verlopen is het wenselijk dat uw kind wekelijks komt zwemmen. We voorzien dan een gemiddelde van drie jaar om de zwemschool volledig te doorlopen.

Wij leren uw kind veilig en technisch correct zwemmen op een pedagogisch verantwoorde (kindvriendelijke) wijze:

Veilig zwemmen

- zich kunnen verplaatsen in het diepe water zonder hulpmiddelen

- kunnen veranderen van richting tijdens het zwemmen

- van buik- naar ruglig kunnen draaien en omgekeerd

- zich kunnen ontspannen in het diepe water en aanvoelen dat men gedragen wordt door het water

- onder water kunnen blijven en zwemmen

- de ademhaling kunnen controleren in verschillende situaties

- van een hoogte in het water kunnen springen

- een bepaalde afstand kunnen zwemmen

Technisch correct zwemmen

- verschillende zwemstijlen kunnen zwemmen (schoolslag, crawl en rugslag)

- een eenvoudig keerpunt en een startduik kunnen nemen

- de verschillende stijlen correct uitvoeren met als doel efficiënt te kunnen zwemmen, overbelastingsverschijnselen vermijden en als voorbereiding op het competitiezwemmen

- bij DDAT worden de nieuwste ontwikkelingen in het zwemmen gevolgd

Pedagogisch verantwoord / kindvriendelijk

- een kind is voortdurend in ontwikkeling. We respecteren deze natuurlijke ontwikkeling en garanderen op die manier een optimale ontplooiing. Tijdens de lessen wordt rekening gehouden met de (psycho-)motorische, de cognitieve en de dynamisch-affectieve ontwikkeling van de kinderen.

- bij DDAT werken we in niveaugroepen

- de lesgevers van de zwemschool bezitten een pedagogisch diploma of worden voortdurend bijgeschoold.