Nieuwsbrief April 2022

Nieuw Bestuursorgaan en Dagelijks bestuur


Een vzw heeft heel wat rechten en plichten en om dit allemaal in goede banen te leiden, heeft een vzw personen nodig die in haar naam en voor haar rekening optreden. Die personen zetelen in ‘organen’. De belangrijkste organen binnen DDAT zijn de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan en het Dagelijks Bestuur.


De Algemene Vergadering bestaat uit de werkelijke leden van DDAT. Dit zijn de meerderjarige natuurlijke personen die houder zijn van een competitievergunning in de hoedanigheid van official of clubafgevaardigde, toegekend door de Vlaamse Zwemfederatie. De Algemene Vergadering heeft een aantal exclusieve bevoegdheden, zoals daar zijn de benoeming van de bestuurders en het goedkeuren van de jaarrekeningen. De Algemene Vergadering vond plaats op 11 maart 2022.


Het Bestuursorgaan neemt de handel en wandel van DDAT op zich. Het is bevoegd voor die handelingen die nodig zijn om de activiteiten te realiseren. Het Bestuursorgaan neemt de beslissingen, voert die uit en vertegenwoordigt DDAT ten opzichte van derden, bij de ondertekening van een contract bijvoorbeeld. Alle beslissingen worden collegiaal genomen, dat wil zeggen met een gewone meerderheid. De Algemene Vergadering stemde op 11 maart voor deze kandidaten: Rudi Janssens, Ludo Blommaert, Andy Gijsens, Mieke Luypaert, Annelies Vanhauwaert, Yves Schaukens, Annelies Sticker, Joke Trioen, Laura Bruyninckx, Ann De Wit en Patricia Fleurus. Deze 11 personen zetelen voor DDAT in het Bestuursorgaan en kwamen reeds een eerste keer samen op 29 maart. Tijdens deze vergadering werd er bijvoorbeeld beslist dat je met al je vragen, bemerkingen, opmerkingen, suggesties, bezorgdheden, tips, … terecht kan als:

 • ouder van een zwemmer in de zwemschool bij Mieke

 • lesgever in de zwemschool bij Laura

 • competitiezwemmer bij Joke

 • competitietrainer en redder bij Andy

 • official bij Annelies Sticker

 • afgevaardigde bij Patricia

 • zwemmer bij de recrea/volwassenen bij Ludo

 • zwemmer bij de recrea/jeugd bij Yves

 • ouder van een competitiezwemmer bij Rudi

 • vrijwilligers bij Annelies Vanhauwaert

 • Ann is onze sportsecretaris en vertegenwoordigt DDAT bij de regio en de Vlaamse Zwemfederatie


En dan hebben we het Dagelijks Bestuur. Zoals de naam het zegt, zullen deze personen de dagdagelijkse gang van zaken op zich nemen. Op het Bestuursorgaan van 29 maart werd beslist dat het Dagelijks Bestuur wordt opgenomen door Rudi als voorzitter, Andy als ondervoorzitter, Annelies Vanhauwaert als penningmeester, Patricia als secretaris en Mieke voor ledenbeheer.

Proficiat!

Lucas Vanstechelman maakte recent de overstap naar de competitie. Veel zwemplezier!

In aantocht

Voor recrea/jeugd

 • 1 mei = teamactiviteit schaatsen te Liedekerke: jullie zullen er een initiatie krijgen in ijshockey. Geniet er met volle teugen van.


Voor competitiezwemmers:

 • 10 april: wedstrijd Hasselt

 • Tijdens de ochtendtrainingen in Asse (paasvakantie) zullen de DDAT zwemmers samen met club ZIOS van Liedekerke trainen. Dit kadert in onze regiowerking. Ook trainen in Aalst in het 50m-bad staat op het programma. Dit om de zwemmers een optimale voorbereiding te geven voor de grotere wedstrijden.

 • 17 april: wedstrijd Kapelle o/d Bos of rapen jullie liever paaseitjes ;-)

 • 22-24 april: wedstrijd BK Open te Antwerpen

 • 24 april: wedstrijd Vilvoorde

 • 30 april - 1 mei: wedstrijd Gent

 • 8 mei: wedstrijd Dilbeek


Voor de zwemschool

 • 1 mei = Paco-wedstrijd in Liedekerke (rode, witte en gele badmutsen groot bad en onze Beloften uit de F-groep)


Voor de ouders van zwemmers in groep CDEF

 • 22 april : workshop “Help mijn kind sport! Workshop voor sportouders van lagere schoolkinderen”. Op een later moment zal deze workshop worden herhaald voor secundair onderwijs. Meer info hierover volgt later.


Weetjes

DDAT hecht heel veel belang aan het welzijn van de zwemmers. Je kan met al je vragen steeds terecht bij het Bestuursorgaan (zie nieuws). Zit je toch nog ergens mee gewrongen? Dan zijn onze API-aanspreekpunten Katrien en Cindy er voor jou. Op onze website vind je alle info terug onder API.


DDAT en Arena: DDAT is in het bezit van een Arena Clubkaart. Dit houdt in dat op aankopen van Arena bij Jurlie Sport er 10% terug naar de club vloeit in de vorm van gratis materiaal van Arena. Voor elk lid van DDAT blijft de korting van 15% bij Jurlie gelden.


Competitie: achter de schermen wordt er volop gewerkt aan de voorbereiding van de buitenlandse zomerstage in Vittel en de stage in Nieuwpoort. De deelnemende zwemmers kunnen door de verkoop van wafels zelf hun bijdrage leveren om de kostprijs van de stage te drukken.


Competitie: op de website van DDAT kan je heel veel info terugvinden, zo ook de trainingskalender. Ben je dus op zoek naar wanneer je nu weer juist moet trainen of wanneer je chauffeur moet spelen voor je kinderen ;-) 1 adres, onze trainingskalender.


Competitie: wil je graag nog eens door de presentatie gaan over voeding voor zwemmers door Merel gegeven in februari? Of wil je graag nog eens de presentatie van Steven doorlezen over het belang van droogtraining in een modern zwemprogramma? Wel ook hiervoor kan je terecht op de DDAT-website: presentaties.


Aan het woord

Rudi Janssens - Voorzitter DDAT

Zoals je hierboven hebt gelezen zijn we met een nieuwe, uitgebreide bestuursploeg van start gegaan, en die uitbreiding is meer dan een paar gezichten die veranderen. We hadden onszelf als doel gesteld om voor iedereen binnen de club een vertegenwoordiging binnen het Bestuursorgaan te voorzien en dat is met deze ploeg een feit. Elk lid en elke betrokkene weet nu bij wie hij binnen de bestuursploeg terecht kan met zijn vragen. Dat lijkt ons een cruciale voorwaarde om de vernieuwing binnen de club verder door te voeren.

Een hernieuwd clubbreed sportbeleid is het eerste grote project waarmee de nieuwe ploeg aan de slag gaat. Een sportbeleid dat natuurlijk in eerste instantie zorgt dat we talent voor onze competitietak op tijd ontdekken en alle kansen geven om te groeien naar de top, want dat blijft de hoofdopdracht van een competitieclub als DDAT. Dat talent ontdekken en ontplooien begint niet wanneer een zwemmer zijn competitie-licentie behaald, maar wel vanaf de eerste les van een zwemmer in de zwemschool. We moeten er van uit gaan dat elke zwemmer die start in de zwemschool het potentieel heeft om een toptalent te worden.

Daarnaast blijft het uiteraard ook onze opdracht om zwemmers met minder talent of ambitie alle kansen te geven om zich te ontplooien in deze prachtige sport die het zwemmen is. Een focus op toptalent sluit een brede werking van onze club niet uit, integendeel. Want elke zwemmer telt.

Bedankt!

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief. Heb je feedback of vragen? Aarzel niet om te mailen naar DDAT.communicatie@gmail.com


Tot de volgende keer.