Doelstellingen

In deze groep wordt de opgedane kennis bijgeschaafd en verder verbeterd. De conditie van deze jeugd wordt bijgeschaafd.