Ethiek en integriteit in onze club

Bij wie kan ik terecht?

API - aanspreekpunt integriteit

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder(s), zwemmer(s)… 

Elk ongenoegen, geschil of probleem kan meestal opgelost worden door een goed gesprek zonder verdere stappen te ondernemen!  Maar ook ernstige feiten of klachten moet gemeld en opgevolgd worden om een vellig en gezond sportklimaat te kunnen garanderen. 

Daarom beschikken we bij DDAT over een aanspreekpunt integriteit, met ander woorden een club-API, om vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag (verbaal, lichamelijk, seksueel) te kunnen melden die niet binnen het zwemteam kunnen worden behandeld. 

Wil je grensoverschrijdend gedrag melden of bespreken, dan kan je een e-mail sturen naar ddat.api@gmail.com.   Alle meldingen worden in alle vertrouwen behandeld.

Het API-team van DDAT bestaat uit Liesbeth De Rop en Muriel Sciaens.

Liesbeth

Muriel

Gedragscode voor lesgevers


Lesgevers spelen uiteraard een cruciale rol in het welzijn en het ethische aspect van de zwemsport.  Daarom hebben we met de club een gedragscode voor lesgevers uitgewerkt die voor hen als referentiekader kan dienen op dat vlak.  De gedragscode behandelt vijf domeinen : attitude, training, communicatie, materiaal en gezondheid.  Hoewel deze gedragscode dus voor lesgevers is bedoeld, delen we hem ook met iedereen zodat de spelregels transparant en duidelijk zijn.  De volledige gedragscode kan je hier nalezen

Tuchtreglement Vlaamse zwemfederatie

In het kader van zijn Ethisch integriteitsbeleid heeft de Vlaamse Zwemfederatie ook een tuchtreglement en gedragscode uitgewerkt.  Meer details hierover vind je op de site van Zwemfed