Management-overeenkomst opstellen

Wat is een managementovereenkomst

Sommige contacten staan niet op zichzelf en zijn dus niet apart in de wet omschreven. Zo ook het managementcontract. Een managementcontract is niets meer of minder dan een overeenkomst van opdracht.

De overeenkomst van opdracht wordt wel in de wet geregeld. Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.


Het lijkt alsof het gross wordt uitgesloten. Gelukkig is dat niet zo. Overeenkomsten van opdracht worden bijna altijd afgesloten voor dienstverlening. Het managen van een organisatie in dit geval.


Wil je een managementovereenkomst laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Tussen wie wordt de managementovereenkomst gesloten

Het zal vooral afhankelijk zijn van de situatie tussen wie de managementovereenkomst wordt gesloten. Over het algemeen zijn er drie situaties waarin een managementovereenkomst wordt gesloten. In die situaties is er sprake van een manager, Directeur-grootaandeelhouder (DGA) of statutair bestuurder.

DGA

Er is altijd sprake van een holdingstructuur in het geval van een DGA. De Directeur-grootaandeelhouder is dan bestuurder van zijn eigen holding en de persoonlijke holding is bestuurder van de werk-bv Tussen de werk-bv en de Directeur-grootaandeelhouder is dus geen directe relatie. In zijn hoedanigheid kan een holding als bestuurder geen managementtaken uitvoeren. De Directeur-grootaandeelhouder kan dat wel, maar heeft dus geen directe relatie met de werk-bv. Om te zorgen dat hij toch managementtaken voor de werk-bv kan uitvoeren, wordt er een managementovereenkomst gesloten.

Statutair bestuurder en manager

Het zit net even anders in elkaar bij de statutair bestuurder en de manager. Bij de statutair directeur en de manager zit er niet, zoals bij de Directeur-grootaandeelhouder, een holding tussen. Tussen de werk-bv en de statutair directeur of manager zit dus wel een directe relatie. Waarom zou je dan toch een managementovereenkomst sluiten?

De managementcontract is in dit geval bedoeld voor als de wens er is om de relatie aan te gaan, maar niet een middels arbeidscontract. Dat komt omdat er diverse voordelen zijn aan een management contract ten opzichte van een arbeidscontract. Dit zijn vooral fiscale voordelen, maar bijvoorbeeld ook dat het ontslagrecht niet van toepassing is en ook sociale regelgeving niet.

Managementovereenkomst

Waarom geen arbeidsovereenkomst

Zeker als je Directeur-grootaandeelhouder bent, dan zal je waarschijnlijk denken: waarom geen arbeidsovereenkomst? Tussen jou en de werk-bv zit nog steeds de holding, of je nu wel of niet in jouw bedrijf werkt. Dat de werk-bv jouw werkgever is, is dus geen sprake.

In sommige gevallen is een arbeidscontract ook gewoon mogelijk, ondanks deze structuur. Het is niet onbedenkelijk, maar bij een DGA komt dit zelden voor. Er kan namelijk een gezagverhouding zijn als iemand de manager aanstuurt. Het kan zijn dat de manager eigenlijk een medewerker is als de manager een leidinggevende heeft. Zo zijn er verschillende situaties te bedenken. Let hier vooral op.

Managementovereenkomst