Contract opstellen


Waarom een contract laten opstellen?

Een goed contract laten opstellen is erg belangrijk omdat je dan helder op schrift hebt staan wat je hebt afgesproken. Het is van belang om een contract op te laten stellen met daarin duidelijke juridische afspraken. Hierdoor kom je niet voor nare verrassingen te staan. Tevens kun je met de overeenkomst aantonen wat er is afgesproken als er onverhoopt toch onenigheid is ontstaan.


In Nederland kennen we iets dat contractsvrijheid heet. Contractsvrijheid houdt in het kort in dat je zelf mag beslissen welke afspraken je maakt en met wie je dat doet. Dat is goed. Wel is het zo dat je af en toe goed moet opletten. Voor verschillende overeenkomsten is wet- en regelgeving bepaald. De wet ken veel uitzonderingen. Die moet je maar net kennen. Als je niet goed oplet, dan is een zzp contract zomaar een arbeidsovereenkomst.


In een goed contract wordt er gekeken naar toekomstige situaties en voldoet hij aan alle geldende regels. Stel dat de omstandigheden wijzigen of dat er ruzie dreigt, dan is een goed opgesteld contract altijd belangrijk voor jouw juridische- en onderhandelingspositie. Je hebt in een goed contract immers afspraken gemaakt wat je rechten en plichten zijn in zo een situatie.


Als er grotere belangen spelen, dan is het verstandig om de overeenkomst door een specialist op te laten stellen. Een contract opstellen laat je in dat geval over aan een juridisch expert. Iemand die van de hoed en de rand weet.


Wil je een contract laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Wat is de juridische basis van de overeenkomst?

Een contract komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Hoewel een mondeling contract ook gewoon een overeenkomst is, is het niet aangeraden om een contract mondeling aan te gaan. Het probleem met mondelinge contracten is dat het vaak onmogelijk is om later nog te bewijzen wat er is afgesproken en hoe die afspraken zijn bedoeld.

In de wet zijn voor een groot aantal soorten overeenkomsten regels opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldig contract kunt spreken. Een deel van deze bepalingen zijn ervoor als daar niks over is opgenomen in het contract. De bepalingen vullen als het ware de gaten op. Ook zijn er ook regels waar je je aan moet houden. De bepalingen zijn dan dwingend voorgeschreven. Een voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon.

contract opstellen

Wat is belangrijk bij het opstellen van een overeenkomst?

- Een bepaling mag maar voor een uitleg interpreteerbaar zijn

- Wees zo expliciet mogelijk

- Zorg dat je van te voren weet wat je wilt afspraken en waarom je dat wilt

- Iedere situatie is anders

ris-rijkschroeff.nl
FacebookLinkedInTwitterTumblrYouTube