Algemene voorwaarden opstellen

Wat zijn algemene voorwaarden

Je sluit vaak contracten. contracten sluit je vaak met andere bedrijven. Met leveranciers bijvoorbeeld. Maar je gaat ook overeenkomsten aan met degene aan wie je jouw producten of diensten verkoopt. In een overeenkomst maak je afspraken. Bijvoorbeeld over wat er wordt geleverd en welk bedrag daarvoor wordt ontvangen. Maar ook wanneer het product of dienst wordt geleverd.


Je kunt met een set standaard bepalingen ervoor zorgen dat je niet elke keer dat je een overeenkomst aangaat ook over alle voorwaarden en afspraken hoeft te onderhandelen. Deze voorwaarden zijn belangrijk en iedere keer hetzelfde. Deze bepalingen zijn de algemene voorwaarden. Ook wel de kleiner lettertjes bij de overeenkomst.


Algemene voorwaarden zijn er in diverse soorten. Zo heb je bijvoorbeeld ook licentievoorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden.

Wil je algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Waarom algemene voorwaarden opstellen

Als je algemene voorwaarden hebt, dan zijn jouw rechten en plichten en die van jouw klant gelijk duidelijk. In de algemene voorwaarden heb je immers de belangrijkste rechten en plichten opgenomen.


Algemene voorwaarden kunnen ook tijdbesparend werken. Tevens zorgen algemene voorwaarden voor tijdsbesparing. Je hoeft immers niet over ieder habberkrats te onderhandelen. Je hebt deze voorwaarden immers al bepaald.


Het afwijken van bepaalde regels en het verkleinen van risico’s is een van de belangrijkste argumenten om algemene voorwaarden te gebruiken. Zo kun je, tot op zekere hoogte, jouw aansprakelijkheid verkleinen of soms helemaal uitsluiten.


Hoewel in de meeste gevallen de algemene voorwaarden niet worden gelezen, is het wel het document waar als eerste naar wordt verwezen op het moment dat er een conflict ontstaat. Daarom moet je er ook voor zorgen dat alle voor jou belangrijke regels erin staan. 

Algemene voorwaarden opstellen
Algemene voorwaarden opstellen

Geldigheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing. Ook zijn niet automatisch jouw algemen voorwaarden van toepassing. Om te beginnen moeten algemene voorwaarden ‘ter hand gesteld’ worden. De afnemer moet in de gelegenheid gesteld worden om van de voorwaarden op de hoogte te zijn voor of bij het aangaan van het contract. Dat kan door de voorwaarden bijvoorbeeld met de offerte mee te sturen.

Vervolgens moet je de algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst die je met de klant aangaat. Dat kun je doen door de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in de offerte. Vervolgens moet de wederpartij akkoord gaan met jouw voorwaarden. Dat kan door expliciet schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarden. Mondeling kan er ook akkoord worden gegaan. Het niet negatief reageren op de algemene voorwaarden is zelden aan te merken als het wel akkoord gaan met de voorwaarden.

Contract opstellen: Algemene voorwaarden