Beëindigingsovereenkomst bij ontslag opstellen

Waarom een beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Het beëndigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Een veel gebruikte wijze is het ‘in onderling overleg’ beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Over de voorwaarden van het beënidgen van het contract wordt dan door de werkgever en werknemer onderhandeld. In een beëindigingsovereenkomst wordt vervolgens de afspraken vastgelegd.


Met de vaststellingsovereenkomst voorkom je een ontslagprocedure . Deze manier is in bijna alle gevallen sneller en dus goedkoper. Wat de uitspraak in een ontslagprocedure is, is vaak niet te voorspellen. Wel vaker komt het voor dat zeer sterk lijkende zaken worden verloren. Je weet altijd zeker wat de uitkomst is bij een beëndigingsovereenkomst, dat geeft je zekerheid.

Daarbij komt nog dat het geen hogere wiskunde is om te onderhandelen over de afspraken van een vaststellingsovereenkomst.

Wil je een beëindigingsovereenkomst bij ontslag laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Moet de werkgever transitievergoeding betalen met een Vaststellingsovereenkomst

De werknemer heeft bij ontslag recht op financiële vergoeding. Daarvoor is wel vereist dat het ontslag op initiatief van de werkgever gebeurt. Als het besluit om weg te gaan dus niet bij de werknemer ligt, dan heeft de werknemer recht op transitievergoeding. Het is vaak de werkgever die oppert om een contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Het is niet vereist om ontslagvergoeding te betalen bij een beëindigingsovereenkomst. Toch is dat wel mogelijk.

De hiervoor genoemde ontslagvergoeding hoeft niet per se gelijk te zijn aan de hoogte van de transitievergoeding. De ontslagvergoeding kan lager, maar ook hoger zijn. Als startpunt wordt overigens vaak wel de transitievergoeding genomen. 

Transitievergoeding vaststellingsovereenkomst
Beëindigingsovereenkomst herroepen

Herroepen van de beëindigingsovereenkomst

De regel is normaal dat een afspraak een afspraak is. Voor een vaststellingsovereenkomst is dat in de regel ook zo. Op het moment dat je hebt afgesproken om met wederzijds goedvinden afscheidt van elkaar te nemen, dan kan je daar later niet op terugkomen. Op deze regel is in dit geval een uitzondering. Een beëindigingsovereenkomst bij ontslag kan herroepen worden door de werknemer zo heeft de wetgever bepaalt. Als in de overeenkomst is opgenomen dat de werknemer de overeenkomst kan herroepen, dan heeft de werknemer 14 dagen na het aangaan van de vaststellingsovereenkomst om deze te herroepen. Wordt herroeping niet in het contract genoemd, dan heeft de werknemer eenentwintig dagen de tijd om het contract te herroepen. Er hoeft geen reden te zijn om de overeenkomst te herroepen.

Contract opstellen: Beëindigingsovereenkomst bij ontslag opstellen