De ideale potgrond

De materialen die we hoofdzakelijk in onze grondmengsel brengen, zijn de volgende: als basis gebruiken we steeds gewone potgrond. Dat vullen we aan naargelang de mengeling die we willen maken met lavagruis, leem, bimskies of kwartszand.

Als bijzonderste mengsel gebruiken we op dit ogeblik de volgende samenstelling: 3 delen potgrond, 1 deel lavagruis, 1 deel bimskies en 1 deel leem. Voor de meeste cactussen en vetplanten is dat zeker een goede samenstelling. Je kan ze best mengen door gebruik te maken van een kolenzeef. Daarin doe je achtereenvolgens een schep potgrond en een schep lavagruis, wat je dan goed doorzeeft. Daarna neem je nog een schep potgrond met daarboven een schep kruimelige leem, ook weer zeven en dan neem je weer een schep potgrond met daarboven een schep bimskies, ook doorzeven en zo heb je de eerste reeks gedaan. Dat herhaal je steeds tot je voldoende grond hebt.

Neem de potgrond als hij matig vochtig is; de bimskies moet zeker droog zijn en het lavagruis mag nat of droog zijn. De leem die vraagt aandacht: als deze te nat of te droog is, dan krijg je hem beslist niet door de zeef; hij moet zo zijn dat je hem in uw vuist tot poeder kunt vermalen.

De klaargemaakte grond doe je bijvoorbeeld in isomobakken die je boven elkaar kunt stapelen en de grondmengeling moet je zeker afdekken als je hem niet meteen gebruikt, om uitdrogen te voorkomen. Dat is dus onze gewone en meest gebruikte mengeling die haar dienst al goed heeft bewezen.


Bij planten die een klein wortelgestel hebben of waarbij het wortelgestel slecht is ontwikkeld, doen we er een portie bimskies extra bij.


Een andere standaardmengeling die we gebruiken voor de geslachten Lithops, Conophytum en aanverwante, is de volgende: 1 deel bestaande uit de vorige mengeling plus 2 delen leem, 1 deel bimskies en 1 deel kwartszand. Dat mengen we ook goed dooreen via de kolenzeef.


Voor de vollegrond aanplantingen in de serre gebruiken we steeds het gewone standaardmengsel 3+1+1+1 en dit met goed resultaat. Wij mengen er telkens ook een beetje organische meststof van DCM onder, die we overigens ook in de vereniging aanbieden. Dat is een traag werkende en korrelige meststof. Die heeft als waarden 6+7+8.


Voor de bladcactussen gebruike we de volgende mengsel: ons standaardmengsel met extra 2 of 3 delen potgrond.