Waarom doen we het?

Het doel bij de oprichting van onze vereniging was zoveel mogelijk liefhebbers inlichten over de praktijk, het opbouwen en het onderhouden van een cactusverzameling. Dat proberen we te verwezenlijken enerzijds naar de leden toe met een nieuwsbrief, maandelijkse voordrachten met diavoorstellingen en tombola, uitstappen naar grote verzamelingen en kwekers, en anderzijds naar het grote publiek toe met een jaarlijkse voorjaarsbeurs en natuurlijk deze website.

Verder willen wij het aanleggen van een succulentenverzameling zo aantrekkelijk mogelijk maken voor iedereen, niet alleen door het geven van informatie, maar ook door het aanbieden van de nodige middelen: materialen, planten, zaden,…

Als grote vriendenkring trachten we de contacten te bevorderen tussen de liefhebbers, nationaal en internationaal, en alzo de kennis en de studie van de succulenten te verspreiden en te vergroten. Een zo groot mogelijk ledenaantal leidt tot meer mogelijkheden voor het uitwisselen van ideeën, ervaringen, planten, zaden, enz.

En, last but not least, stelt de vereniging zich tot doel de natuur te beschermen, waar ook ter wereld, in het bijzonder wat de succulenten betreft. We doen dit ondermeer door bedreigde soorten te zaaien en te kweken. Dit neemt de druk weg van de natuurlijke populaties.