Hoe werken wij?

De vzw wordt bestuurd door de effectieve leden, 13 in getal. Uit hun midden is een dagelijks bestuur van 3 leden gekozen in de mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester. Na oprichting van de vereniging is er uit het midden van de overige bestuursleden een redactie, coördinator reizen, een coördinator zaden en een coördinator materialen/planten benoemd.

De opstap tot en oprichting van de feitelijke vereniging binnen een zeer kort tijdsbestek, alsmede de onbekende toekomstige ontwikkelingen, zijn er de reden van dat van een uitgebreide organisatie voorlopig nog geen sprake is. Voorlopig berust de gehele organisatie uitsluitend nog bij de oprichters, maar het is de bedoeling in de toekomst de leden meer actief hierbij te betrekken.

Onderstaand een greep uit de activiteiten welke door de vereniging georganiseerd worden.

  • Maandelijks, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus, komen we op 3de zaterdag van elke maand 's middag samen in het gemeenschapscentrum ‘'t Gasthuis’, Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem, met een voordracht van een gastspreker.

  • Jaarlijks organiseren wij een busreis naar gekende kwekers van cactussen en vetplanten. Indien er plaatsen vrij zijn kunnen ook niet-leden hiervan gebruik maken. Daarnaast behoren ook andere uitstapjes tot de mogelijkheid.

  • Jaarlijks organiseren wij begin mei een beurs ‘voor en door liefhebbers’ van cactussen en vetplanten. Zolang het aantal exposanten en de gemeente Wijnegem het toestaan, zal dit plaatsvinden in het gemeentelijk ontmoetingscentrum ‘t Gasthuis te Wijnegem.

  • Jaarlijks hebben wij een gezellig samenzijn in de vorm van een buffet, verzorgd ‘door en voor de leden’.

  • De vereniging verzorgt de aanschaf van zaden en materiaal zoals grondmengeling en potjes, zodat de leden tegen een billijke prijs hun planten kunnen blijven verzorgen.

  • Maandelijks ontvangen de leden een Nieuwsbrief, waarin diverse informatie is opgenomen; bv. verenigingsnieuws, evenementen, verslag van de vergaderingen, maandverzorging, boeken & tijdschriften enz …

  • De leden hebben ook de mogelijkheid om zich te abonneren op het nationaal tijdschrift CaVeKa