De oprichting

Een nieuwe vereniging: “Cactussen & Vetplanten v.z.w.”

Eind oktober 2009 bleek dat de vzw ‘Cactussen en Vetplanten’, opgericht door Eduard Van Hoofstadt afgesloten zou worden op 31 december 2009. Er werd met de familie van Eduard nog een informatiegesprek gevoerd om een nieuwe vzw op te richten, maar deze optie mislukte spijtig genoeg.

De leden vonden het jammer dat er geen duidelijkheid kwam over de manier waarop alle cactussen- en vetplantenliefhebbers hun (gezamenlijke) hobby konden blijven uitoefenen in verenigingsverband. Er moest een nieuwe en totaal onafhankelijke vereniging komen, met een “jong en progressief denkend bestuur”. Er was de vaste wil om een kwalitatief sterk programma te bieden, activiteiten waar alle aangesloten leden en hun partner iets aan hebben. Ook een “echte” vereniging, waar er een sterk bestuur bestaat, dat nauw samenwerkt binnen duidelijk afgelijnde taken en dat op het einde van het jaar aan deze leden ook rekenschap aflegt, niet alleen een jaarverslag over de diverse evenementen, maar ook financieel.

Op 22 januari 2010 werd dan, eindelijk, “Cactussen & Vetplanten” boven de doopvont gehouden, ondersteund door 13 effectieve stichtende leden. We konden de dag afsluiten, juist op tijd, om 23.55 uur met statuten en een taakverdeling!

Op 3 februari werd onze vereniging erkend door de Cultuurraad van Wijnegem zodat we verder gebruik maken van de accommodaties van de gemeente.

Voor de verschillende geplande activiteiten kan er steeds hulp gebruikt worden. Hopelijk mogen we daarvoor op jullie hulp rekenen, zelfs al is het voor het uitvoeren van een kleine, eenmalige taak.

Ook voor het bestuur zijn er nieuwe (en jongere) krachten altijd welkom. Nieuwe ideeën houden de vereniging dynamisch. ieder bestuurslid doet zijn/haar werk vooral thuis en éénmaal per maand komt het dagelijks bestuur samen om verslag uit te brengen en af te spreken.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen als lid, op de maandelijkse vergaderingen, op de ééndagsreis, op de beurs in mei en het etentje. Van harte welkom! Laten we er een vereniging van maken waar we ons allemaal thuis voelen en iets kunnen bijleren over onze hobby en ervaringen uitwisselen in een aangename, vriendschappelijke sfeer!