Carousel imageCarousel image

Здобувайте освіту у нас

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПРО КОЛЕДЖ

ДЕНЬ ГОСТИННОСТІ

у Бурштинському ТЕФК ДТЕУ 2022

Рекламний проект для абітурієнтів.mp4

Про спеціальність

Підприємництво та біржова діяльність

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Виробнича практика – ще один крок до професіоналізму. Саме таку практику проходять студенти ВСП «БТЕФК ДТЕУ» групи 3ХТ за спеціальністю «Харчові технології» під керівництвом наставника Мазур М.Я

НОВИНИ

З робочою поїздкою відвідала Бурштинську територіальну громаду, де ознайомилася із наданням допомоги внутрішньо переміщеним людям, які переїхали сюди з зони активних бойових дій.

У Бурштині внутрішньо переміщені особи проживають у ліцеї № 2, Бурштинському енергетичному фаховому коледжі ІФНТУНГ, Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі та Бурштинському навчально-виховному комплексі.

Понад 143 тисячі вимушено переселених осіб проживають на Прикарпатті. У Бурштинській територіальній громаді таких 1800 людей із Донецька , Луганська, Слов’янська, Харкова.

Ми повинні чітко знати - хто повернеться додому, а хто залишається на Івано-Франківщині. Більшість переселенців проживають у місті Бурштин. Перший рівень нашої роботи - це є базовий. Тобто переселенців потрібно забезпечити житлом.

Другий рівень – це працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Також передали у центри тимчасового проживання внутрішньо переміщених людей гуманітарну допомогу від БО «Фундація Дім Рональда МакДональда».

Встає над світом щире сонце вранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Курсова робота студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» виконується з метою закріплення та поглиблення знань, одержаних під час вивчення навчального курсу «Товарознавство». Вона становить собою дослідження студента, спрямоване на вирішення певного конкретного фахового завдання і допомагає систематизувати отримані теоретичні знання та набути навичок проведення наукових досліджень: вміння збирати, аналізувати і систематизувати статистичну інформацію; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Захист курсової роботи в режимі он-лайн має свої особливості і важлива роль відводиться слайдовій презентації, вмінню висловлювати свої думки, робити порівняння, шукати сучасні підходи щодо удосконалення роботи підприємства, покращення якості товарів, зменшення фальсифікації та товарних втрат. Важливою підтримкою для студентів групи 3-ПТБД було привітання директора коледжу Козак А.Р. і заступника директора з НВР Чепіль М.М, які побажали плідної праці і успіхів.

Методичний тиждень викладачів спецдисциплін торговельно-економічного напрямку

Жодна система освіти не може бути кращою, аніж вчителі, які в ній працюють, а проведення методичних тижнів відкриває можливість демонструвати нові педагогічні технології, обмінюватися досвідом, здійснювати процес навчання й засвоєння знань із урахуванням взаємодії технічних і людських ресурсів. На засіданні циклової комісії від 22 березня 2022 р. (Протокол № 6) розроблено план проведення тижня, заступниками директора Кохан Г.Я., Торбин О.І., методистом Іванів Н.В. надані методичні рекомендації щодо організації запланованих заходів. Ось уже третій рік дистанційне і змішане навчання стало викликом для педагогів, здобувачів освіти. І хоча в умовах воєнного стану в країні змінився формат проведення тижня, мета залишилася – підготувати конкурентноздатного фахівця, навчання якого здійснюється на основі фундаментальних досягнень науки. Найбільше зацікавлення в студентів і педагогів мали такі заходи:

- Стельмах Л.І. Засідання круглого столу на тему: «Підходи до підготовки конкурентоспроможних менеджерів для сфери торгівлі». Студенти презентували свої погляди на моделювання посади менеджера в сучасному бізнесі та поділилися баченням керівників підприємств, де мали можливість проходити виробничу практику, визначили стратегічні перспективи зміни вимог до сучасного менеджера.

- Стеренчак Р.М. Захист навчальних проектів з теми «Використання напівпровідникових приладів в устаткуванні харчової промисловості».( Робота на платформі «Googl Meet»)

- Заставна І.В. Конкурс знавців бухгалтерського обліку «Облік – запорука економічного успіху». Бухгалтерський облік – це мова сучасного бізнесу, тому важливо використовувати комп’ютерні технології, що є інструментами процесів керівництва і діяльності підприємств торгівлі.

- Рагулько О.Л. Відкрите он-лайн заняття «Практична робота: дослідження асортименту і якості борошняних кондитерських виробів». Форма проведення: сфокусований на демонстрації «Перевернутий клас». Студенти підготували презентації, «буктрейлери», практичні рекомендації.

- Мигдалович А.І. Практичне заняття на виробництві «Дослідження асортименту непродовольчих товарів, рівня обслуговування споживачів» (Магазин «Копієчка»). Практичні компетенції найкраще розвивати в умовах безпосередньої участі в обслуговуванні, спілкуванням з покупцями, вивченням асортименту товарів, впровадження мерчандайзингу.

- Бояновська А.Я. Науково - практичне обговорення питання «Інновації в навчанні – 2022» - підсумки проведення тижня і обговорення результатів проведеної роботи

28 квітня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» відбулися вибори ректора Державного торговельно-економічного університету. За результатами виборів на виборчій дільниці в ВСП « БТЕФК ДТЕУ» одноголосно підтримали кандидатуру Анатолія Антоновича Мазаракі. Колектив коледжу щиро вітає Анатолія Антоновича з перемогою на виборчій дільниці ВСП « БТЕФК ДТЕУ». Впевнені, що спільними зусиллями досягнемо нових цілей та подолаємо виклики сьогодення, а велика довіра колективу, хай додасть Вам впевненості та наснаги. Щиро бажаємо міцного здоров’я невичерпної енергії та мирного неба! Разом ми непереможні!

Відбулась атестація педагогічних працівниківСкладна ситуація, яка склалася у країні, внесла свої корективи у звичний плин життя нашого коледжу. Та попри все у ВСП «Бурштинський ТЕФК ДТЕУ» 24 березня, згідно графіка, відбулося засідання атестаційної комісії І рівня.Вітаємо педагогічних працівників із успішним проходженням атестації! Творчих здобутків Вам у подальшій професійній діяльності!
До Дня Єднання 16 лютого весь студентсько-педагогічний колектив коледжу взяв участь у піднятті Державного Прапору України. Для здобувачів освіти, які знаходяться на дистанційному навчанні проводилася онлайн трансляція. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної та могутньої УКРАЇНИ! #UAразом
Педагогічні читання 2022. Традиційно в січні місяці в коледжі проходять педагогічні читання. Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання залишається проблемним питанням для значної частини освітян. Тема цьогорічного обговорення - «Організація освітнього процесу в умовах змішаного навчання»". На засіданні, де був присутній директор коледжу Козак А.Р., члени циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності поділилися досвідом організації змішаного навчання - різновидом гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн, традиційного навчання та самостійної роботи здобувачів освіти. Якісно новий підхід до навчання трансформує, а іноді і «перевертає» клас. «Цифрове покоління”, що з’являється сьогодні, вміло використовує новітні технології, очікує на їх постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні учні, студенти хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Викладач стає фасилітатором навчального процесу, що активно взаємодіє з ними, відстежує прогрес та допомагає у разі потреби. Цікаві виступи Заставної І.В., Стельмах Л.І., Мигдалович А.І., Стеренчака Р.М. доповнювались презентаціями. Досвідом роботи в питанні створення навчального простору предмета в Google Classroom поділилася викладач Торбин О.І. Система змішаного навчання підвищує ефективність і якість навчання завдяки додатковим можливостям пізнання навколишньої дійсності і самопізнання, розвитку особистості студента; управління навчально-виховним процесом, проведенню моніторингу результатів навчальної діяльності, поширення науково-методичного досвіду; організації інтелектуального дозвілля.
Розвиваємо компетенції: людині природою дана вся палітра кольорів, що і з чим змішувати, кожен вибирає для себе сам…Мотивацією в навчанні для студентів з підготовки за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" є вміння викладача правильно відкрити можливості їхнього майбутнього. Викладач дисципліни «Основи торговельного підприємництва» Стельмах Л.І розпочала заняття з фрази, яку чути від молодих людей: «Хочу відкрити свій бізнес!». Для його створення знадобиться перспективна бізнес-ідея, яку спробували «втілити в життя» студенти під час інтелектуального марафону “Організація власного бізнесу – “підводні камені і перспективи”. Вони отримали унікальну можливість спробувати себе у ролі молодого підприємця: здійснювали дослідження товарів на ринку, складали бізнес-проект з усіма необхідними розрахунками та проводили захист. Якщо є перспективна бізнес-ідея і бажання працювати, обов'язково можна стати успішним підприємцем. І не потрібно забувати, що відкриваючи власну справу, треба нести велику відповідальність за її розвиток. Сучасний світ змінюється дуже швидко, тому потрібно йти в ногу з сучасністю!Цікаво і невимушено, але з аргументацією своєї позиції, з логічністю та чіткістю формулювання питань, що обговорювалися, пройшло засідання дискусійного клубу “Інтернет-банкінг: подолання стереотипів споживачів і можливі ризики» під керівництвом викладача Заставної І.В. Завдяки мережі Інтернет зв’язок “банк-клієнт” стає більш оперативним, що дає змогу скоротити дистанцію між виробником і споживачем банківських послуг, підсилює міжбанківську конкуренцію та сприяє поліпшенню банківського сервісу. Але, не дивлячись на всі ці переваги, все ж залишаються клієнти , в яких виникають сумніви щодо доцільності використання такого обслуговування. Проведення дебатів під час дискусії розвиває культуру мовлення студентів, їхнє вміння працювати в команді, слухати інших, відстоювати власні погляди, знаходити нестандартні рішення.В останній день проведення тижня спеціальності свою роботу продемонструвала експериментально-дослідницька лабораторія «Фальсифікації-ні!». Для дослідження створено групу експертів – товарознавців (органолептична оцінка), споживачів (соціальне дослідження» і студентів, що здійснюють лабораторне дослідження якості ковбасних виробів під керівництвом викладача хімії Лотоцької Н.В. Викладач товарознавства продовольчих товарів Рагулько О.Л. підсумувала, що якість «очима споживача» не завжди співпадає з вимогами, які ставить до продукції стандарт. Фальсифікація може бути настільки непомітною, що треба добре вивчати маркування, знати «маленькі хитрощі», щоб встановити обман і небезпеку для здоров’я. Голова циклової комісії Рагулько О.Л.
Тиждень професійної майстерності учнів та студентів торговельно-економічного напрямкуВідповідно до плану роботи на 2020-2021 навчальний рік в період з 6 по 10 грудня 2021 року в закладі був проведений тиждень професійної майстерності учнів та студентів торговельно-економічного напрямку. Тиждень проходив в період карантинних обмежень, тому проведення відрізнялося меншою кількістю глядачів. Проте, заходи були цікаві, всі мали можливість спостерігати події в на сайті коледжу, соціальній мережі «Facebook» .Викладач товарознавства непродовольчих товарів Мигдалович А.І. підготувала засідання гуртка, де з студентами групи 2-ПТБД і 3- ПТБД досліджували асортимент і якість жіночих сумочок. Всі чекають свята, а особливо, коли це свято передбачає подарунки! Жодна жінка не встоїть перед стильним аксесуаром, який надає завершеність всьому жіночому образу – сумочка… Компетенції товарознавця передбачають вміння відрізнити шкіряну сумочку від замінника, дати рекомендації з використання, підбору, збереження якості. При проведенні гуртка викладач використала елементи створення «буктрейлеру» . Для відео використано не книгу, а матеріал предмета. Студенти, використовуючи мобільний додаток «Іnshot», спочатку індивідуально, а потім колективно створили відео, приємне і повчальне для перегляду, про що свідчать відгуки в мережі «Facebook». Технологічність використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, сприяє входженню людини у світовий інформаційний простір. Майстер виробничого навчання Яцинович О.Т. і викладач спецтехнологій Бояновська А.Я. залучили учнів до проведення професійного конкурсу «Кращий електромеханік торговельного та холодильного устаткування». Конкурс передбачав проведення майстер-класу для учнів і студентів коледжу, що вивчають дисципліну «Обладнання» і його проведення дає можливість виявити і розвивати професійно обдарованих учнів. Кожен роботодавець зацікавлений мати спеціаліста, який не тільки може користуватися професійно технікою, але й виконувати її поточний ремонт. Суперництво в справі мотивує і примушує учнів мобілізуватися, найкраще продемонструвати здібності, впроваджувати передові прийоми і методи праці, прогресивні технології, підвищувати рівень професійної підготовки, інтерес до професії та її популяризації.
Активну участь у святкуванні Дня Європи у Бурштині взяли студенти та викладачі нашого коледжу.На виставку-продаж кулінари представили оригінальні вироби та випічку, яка популярна в країнах Європи. Також наші вихованці виступили з художніми номерами на площі міста.


26 травня 2021 року у Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі Київського національного торговельно-економічного університету проведено «День гостинності», співорганізаторами якого виступила Івано-Франківська обласна служба зайнятості.В заході взяли участь голова Івано-Франківської районної ради Василь Попович, перший заступник голови Івано-Франківської РДА Дмитро Мариневич, депутат обласної ради Андрій Іваськів, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк, голова Рогатинської ТГ Сергій Насалик, заступники голів, начальники управлінь освіти, територіальних громад Бурштинської ТГ та Рогатинської ТГ, керівники Богородчанської, Галицької, Рогатинської, Тисменицької, Тлумацької районних філій обласного центру зайнятості та Івано-Франківського міського центру зайнятості, отець Ігор Третяк – голова комісії освіти і виховання Бурштинського деканату УГКЦ, учні Бурштинської, Галицької, Більшівцівської та Дубовецької ТГ.В рамках «Дня гостинності» відбулося засідання круглого столу, де директор коледжу Андрій Козак розповів про навчальний заклад, умови навчання, перспективи розвитку та зосередив увагу на актуальних питаннях залучення місцевого бізнесу в освітній процес. Він відзначив велику роль обласної служби зайнятості у професійній орієнтації молоді, а саме: інформування про ті професії, які є затребуваними на ринку праці.В.Цимбалюк надав інформацію про потреби сучасного ринку праці Прикарпаття, зазначивши: «Зайнятість громадян – одна із важливих складових життєдіяльності людини. Всі ми розуміємо, що ринок праці – це похідна від стану економіки і на його формування впливає багато чинників. Якщо говорити про попит і пропозицію на ринку праці, то проведений аналіз роботи свідчить, що у загальній кількості вакансій найбільший попит роботодавців спостерігається на працівників сфери торгівлі та послуг – це продавці, кухарі, офіціанти, бармени, яких і готує Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» .Гостинний захід для школярів проводився у формі майстер-класів, підготовлених викладачами та студентами за професіями, за якими веде підготовку коледж. Діти мали можливість відчути себе у ролі справжнього шеф-кухаря, бармена і побачити, як створюється кулінарний шедевр, скуштувати кондитерські вироби, створені руками молодих кондитерів. Майбутні фахівці з туризму продемонстрували планування туристичного маршруту, а електромеханіки торговельного та холодильного устаткування розповіли про особливості роботи холодильних установок.Учасниками заходу зазначено, що тільки висококваліфіковані кадри у будь-якій сфері є конкурентоспроможними на ринку праці.Учасники круглого столу запропонували питання, які потребують вирішення для покращення якості підготовки та сприятливих умов для розвитку висококваліфікованих кадрів та фахівців: встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльность
31 березня 2021 року в Бурштинському ТЕФК КНТЕУ в рамках Договору про співпрацю з ТОВ «Елма», який передбачає подальше надання професійної освіти, орієнтованої на навчання та практику здобувачів освіти і випускників коледжу в Німеччині, відбулася чергова зустріч з представником фірми Рональдом Мацалаком. На зустріч були запрошені: міський голова міста Бурштина Василь Андрієшин, заступник міського голови Володимир Чуйко, депутат обласної ради, голова комісії з питань євроінтеграції Андрій Іваськів, Президент центру європейської інтеграції в Івано-Франківській області Геннадій Микитка. В ході зустрічі були обговорені питання співпраці з німецькими колегами не тільки в галузі освіти, а й щодо можливостей та перспектив розвитку нашого регіону, шляхом запозичення європейського досвіду та можливості залучення інвесторів.Директор коледжу, депутат Івано-Франківської районної ради Андрій Козак вважає, що такі зустрічі творять майбутнє нашого міста, регіону, а через студентську молодь – майбутнє євроінтеграції України.

Нас єднає мова!!!

Всеукраїнський диктант єдності у Бурштинському торговельно -економічному фаховому коледжі...

Сьогодні, 06 травня, спільно з Центром зайнятості навчальний заклад провів відео конференцію «День гостинності» для учнів загальноосвітніх закладів сіл Галицького району (Залуква, Крилос, Вікторів та Дубівці).З привітальним словом виступив директор Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету Андрій Козак. Детальну інформацію про вступну кампанію відобразила в своїй презентації відповідальний секретар приймальної комісії Людмила Стельмах. Про основні напрями підготовки в коледжі та особливості професійної підготовки виступили голова циклової комісії торговельних дисциплін Оксана Рагулько та голова циклової комісії готельно-ресторанного сервісу та туризму Ольга Зелена. Дякуємо директору Галицької районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталії Мацьків та Майї Лашків за співпрацю.
video_2022-04-25_10-37-31.mp4

Вітання директора з Великодніми святами!

cтарий новй рік.mp4

Зі Старим Новим роком!

вітання директора з Різдвом 22
0-02-05222
реклама21 мульт.mp4
Привітання (муз).mp4
10000000_2787831574847515_5450875565696667577_n.mp4
«Має значення тільки те знання, що використовується на практиці». Якщо ви працюєте в сфері торгівлі та послуг – невід’ємною частиною успішної праці є вміння використовувати, налагоджувати, ремонтувати торговельно-технологічне обладнання. Студенти Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу вправно справляються з завданнями практичної роботи. Якщо запастися терпінням і виявити старання – посіяне насіння дасть добрі сходи!