Nybyggnationen av Lärje

Här har vi samlat många kort på nybyggnaden av Bergslags Lärje.

Byggandet av BJ s bangård utfördes av Banverket Produktion, det startade i jan 2006 med markplanering, det var en kall vinter så det var djup tjäle och marken stenhård. Ombyggnaden gjordes på grund av byggandet av västlänken

Sedan kördes det färdiga spårspann som togs från ett nerlagt spår i Bohus. Spannen lades ut av gräventreprenörerna Birger Paby och Klas Kronbäck. 2006-01-18

KranElve lyfte hela verkstaden med järnbalkar under den flyttades sedan på trailer och ställdes på en färdig grund. 2006-01-19

På nyåret 2006 anlitade BJs kran och flyttföretaget Kynningsrud att flytta vår verkstad till sin nya placering. För att flytta verkstaden hel fick man först lägga balkar under verkstaden, sätta ihop dessa i flera ramar. Med 4 stora mobilkranar lyftes sedan det hela upp på en specialtrailer för transporten 200 meter till en ny grusgrund där kranarna lyfte upp verkstaden så att trailerekipaget kunde backa ut under verstaden. Verkstaden med last vägde över 60 ton. 2006-01-19

Det togs också en del jordprov på bangården. 2006-01-25

På hösten 2005 var avtalen klara med Banverket förvaltning om vår flytt och byggande av ny bangård, den nya bangården ligger ca 200 meter NV om den gamla. Vi fick en summa pengar av Banverket för att bekosta flytten och som entreprenör att bygga med begagnat materiel valde vi ut Banverket Produktion. Arbetena med själva flytten och bygget började hösten 2005 då Banverket Förvaltning genom en entreprenör markberedde marken där bangården skulle byggas. 2006-02-11

Efterhand byggdes det spår efter spår som sedan fylldes med olika fordon. 2006-02-11

Mikael och Kenneth från Varberg skär räls. 2006-02-22

Nu är det bara att fästa rälsen och snart är det spår hela vägen in. 2006-02-16

Klas lägger ut räls i verkstaden och bankillarna tittar på. OBS att belysningen redan fungerar. 2006-02-16

Nisse, Birger, Mikael och Kenneth bygger vidare. 2006-03-10

Nu börjar man se helheten. Nu börjar spåren ta form, BJs grusar själv norra delen av nya bangården med hjälp av Qbe vagnar och återanvänd makadam, och Banverket kommer 2 gånger med ett Qbx sätt och makadamiserar södra delen.

2006-04-25

Banverkets elpersonal flyttar matningen till tågvärmen, Per-Inge och ? monterar tågvärmeposter. 2006-04-25

Caj plogar macadam. 2006-04-26

Birger sätter fundamentet till tågvärmetransformatorn , Per-Inge , Caj och Lasse lastbil ser på. 2006-04-27

Roger G.son och Nisse skruvar ihop rälsen. 2006-05-09

Banverkets macadammtåg är inne och fyller på ny klass 2 macadam. 2006-05-16

Vagnarna som nu står på tvären lyfts på plats av KranElve. 2006-05-19

Efter stoppningen putsas bangården, makadam flyttas om och slutligen finsopas spåren med maskin och växlarna putsas för hand.

2006-05-30

Stoppmaskinen gör jämt spår. 2006-05-30

Birger sopar. 2006-06-07

BJs hämtar en 3-vägsväxel i Lundbyhamnen och en vänsterväxel i Bohus, de övriga växlarna finns på lärje men ges nya placeringar.

2006-05-30

Caj lyfter bort de sista spåren , sen är det inte mycket kvar av gamla Lärje. 2006-06-08

Här gjuter man för lyftbockarna. 2006-09-15

Med verkstaden väl på plats kunde byggandet av bangården börja i januari 2006, det första spåret baxas på plats, gamla spår 9 blir nya spår 3.

2006-06-23

Per-Inge och ? monterar bangårdsbelysning. 2007-09-04

Invigning av nya bangården gjordes genom att Göran Johansson (kommunfullmäktiges ordförande) & Tommy Bergqvist kör en V 3 igenom ett band, 2006-10-05

Två år senare erhåller BJs ett personalhus från Alvhem, huset levereras i två delar och innehåller kontor, pentry, omklädning och dusch, ett mycket efterlängtat mål.

2008-05-06