Övriga vagnar

BJ Få4 1104

En av sex ångfinkor med ursprung från BJ. Finkan är byggd av Norrköpings Mekaniska Verkstad 1921 som BJ Få4 1104. Pannans arbetstryck är 8 kg/cm2, pannan kallas BJ modell 1917.

Vattenförrådet är på 4.3 m3 och kolförrådet är på 1.4 ton.

Ångfinkan som vi förvärvade 1980 medverkade i SJ jubileumskavalkad i Stockholm 1981 liksom den värmde ett jubileumsångtåg en vecka i Göteborg december 1981.

Finkan är en klenod vi är rädda om.

Övertagen av SJ 1948-07-01 som F2c 55121

Omlittererad till S17åc 1956-06-03 Omlittererad till SV3 1970-05-31

Slopad 1976-09-03 Deponerad hos BJs 1977

BJ C4m 135

Vagnen är från början en BJ C4 vagn byggd av ASJ i Linköping 1910 som BJ C4 186, Omnumrerad till 135 1944.

Tvåaxlig före detta tredjeklass sommar- och lokaltågsvagn.

Vagnen blev ombyggd till hjälpvagn av SJ, BJs har fått vagnen genom byte med Banmuséet i Ängelholm. Då vagnenskorg var i dåligt skick så byggde vi en ny korg. På insidan är det 16 platser vid bord, vedspis samt ett litet pentry samt toalett. Vi använder vagnen som personalvagn på vissa resor.

SJ Qgk 94602508

F.d. BF4 2015 som ombyggts till hjälpvagn och först fick litt II AB med nummer 626505. SJ hade 32 vagnar av denna typ spridda över landet. Ett arbetslag i vagnen var oftast chef + 6 man.

BJs köpte vagnen av SJ när driftverkstaden i Borås lades ner 1991.

Boråsverkstaden var på slutet undersysselsatt och den lokale chefen rustade upp vagnen höll den i gott skick som terapi för personalen och mot högre chefers vilja. Han lär ha fått mycket ovett för detta.

Vagnen som är i mycket gott skick är komplett utrustad som hjälpvagn och brukas som sådan.

Vagnen är med i BJs bevarandeplan.

Borås hjälpvagn - uppgifter om revisionen

Glimtar från Gävle - 2006 Tåg 150 år i Sverige firades


SJ Qan 98600138

Ångkranvagn byggt av Krupp-Ardelt 1956 med lyftkraft av 51.5 ton vid max 8.5 meters kranarmsradie. Vid SJ hade kranen först littera kranvagn A med nummer 4, för att senare få sitt nuvarande nummer.

Kranen var först stationerad i Boden innan den kom till Göteborg där den pensionerades och ställdes upp i beredskap i Stentorp, varifrån BJs hämtade den efter köpet 19xx.

Ångpannan som har 12 atö arbetstryck med en vattenvolym på 835 liter, kolförrådet rymmer ca 1000 liter kol och vattentanken rymmer 1940 liter. Ångmaskinen är en liggande tvillingmaskin på ca 75 hk.

Kranen är självgående med maxfart på 45 meter i minuten.

Lyfthastiheten är 3 meter i minuten och i snabbläget 10 meter i minuten. Kranen svänger ett halvt varv i minuten. Att lyfta upp kranarmen från vila till arbetsläge tar ca 7 minuter.

Kranen är med i BJs bevarandeplan.

Steamcrane - Göteborgs ångkran lastar en "engelsman" i Alingsås i början av 90-talet


SJ So25 3184

Fd kombinerad resgods & postvagn. Vagnen blev på senare tid Hjälpvagn i Norrköping. Efter att vi tagit över vagnen byggdes denna om lite på insidan genom att utrusta den med elverk, förråd, personalrum. Kylar, frysar, diskmaskin samt beredningsbänk som förlängning av restaurangvagnen.

SJ DFo25 3098

Vagnen är byggs som post & resgodsvagn DFo16 av Maskinverken i Södertälje 1935 och ombyggd till DFo25b 1958-1960. Vagnen är f.d. Gävle hjälpvagn som vi numera har inrett som BJs kontor mm

SJ Co10 4323

Efter sin sjukvagnskarriär vid SJ Co10 4323 blev vagnen ombyggd till verkstadsvagn Qgv 985 0050. Den var i många åt utan hjul placerad på Skansenbangården i Göteborg och verkstad till containertruckar och kran. Efter att ha skaffat boggier och hjul från Nohab sattes den åter på spåret år 2002 och kom då till Lärje.

BJ BCo6 41

Personvagn byggd av Atlas 1896 för Bergslagsbanan. Efter förstatligandet 1948 fick den littera BCo5b och blev 1954 ombyggd till tjänstevagn för banavdelningen. BJs fick tag på vagnen genom Värmlandståg från Banverket i Älvsjö 1993. Vagnen är iordninggjord till klubb- och möteslokal och för BJs biblotek och används inte i trafiken.

BJ ägde 4 st vagnar av denna typ BCo6 nr 40 - 44. vagnen hade 12 platser i 2:a klass och 32 platser i 3:e klass.

En annan vagntyp med samma littera var vagnarna 50 - 52 med 12 platser i 2:a klass och 48 platser i 3:e klass