SJ B 1037

SJ B 1037

B 1037 representerar en av de vanligaste ånglokstyperna i Sverige. B-loken användes både av SJ och de stora privatbanornas, som BJ och SWB, till allehanda tåg över hela landet. Toppfarten anges till 90 km/h men ett B-lok i bra skick med bra kol och duktig besättning kunde gå snabbare än så.

Konstruktionen är svensk, även om man tog influenser från Preussiska P8, loken byggdes i Motala, Falun och Trollhättan. Just B 1037 byggdes 1910 i Motala.

När Sverige elektrifierades blev ångloken överflödiga för järnvägen, men Försvarsmakten hade behov för dem. Inte aktivt, men i händelse av krig, så skulle ångloken sparas undan på strategiska ställen, redo att tas i bruk. På ett par timmar var det möjligt att ta fram loken och sätta dem i drift.

Lyckligtvis förblev Kalla Kriget kallt, ryssen kom aldrig och ångloken förblev orörda i sina beredskapsskjul. På 90-talet förändrades förutsättningarna, både så minskade krigshotet, men även så minskade antalet som kunde köra och underhålla ånglok, så beredskapsångloken skulle avvecklas.

Mycket genom den dåvarande SJ-anställde och tillika ordföranden i BJs Morrgan Claesson kom ångloken att överföras till Järnvägsmuseum och tillgängliggjordes för landets föreningar.

B 1037 var ett av de sista loken som hämtades från sitt beredskapsförråd. BJs hämtade henne 2008 i Sandträsk utanför Boden.

Loket transporterades hem till Göteborg där hon gicks igenom, tvättades, målades och provkördes. Sedan dess har BJs använt henne förtjänstfullt på många olika körningar.

Följ expedition Sandträsk & renoveringen på Lärje här. Se även filmerna om Sandträsk del 1 - 3 & Eisenbahn-Romantiks film (du hittar dem bland länkarna nedan).

Då lokets skyltar tagit till vara av okända personer för kanske 20 - 30 år sedan och saknades när BJs fick hand om loket så skulle nya skyltar sättas upp. Ett lok ser naket ut utan denna utsmyckning.

Då tog sig BJs friheten att tänka sig en annan utveckling av historien.

De olika bolagen i Västkustbanesamarbetet blev aldrig förstatligade som skede på 1800-talet utan utan samarbetet fördjupades och man marknadsförde sig som "VÄSTKUSTBANAN" och då kunde loket ha fått detta utseende om bolaget hade köpt in B-lok för sin trafik som var av stambane karaktär.

B 1037 var Västkustbanan mycket trogen fram till elektrifieringen på 30-talet.

Loggan på tendern symboliserar det platta landet i Halland och Skåne med bulan Halladsås i mitten.

Märkvärdigare än så är det inte, ingen har klagat högt på BJs fantasi och loket brukas mest i landets västra delar, även om BJs gjort en avstickare till Haparanda.

Efter att vi satt VKB skyltarna på loket och satt det i trafik, gav en av "tillvaratagarna" sig tillkänna och återbördade den ena sidans nummerskylt till BJs, vi tackar för detta och denna skylt sitter nu monterad på en "säker" plats.

Filmklipp samt teknisk data kan du se efter bilderna nedan

Teknisk data

Cyl dim: 590 x 620 mm

Slidstyrning: Walschaert

Drivhjul: 1750 mm

Löphjul: 970 mm

Fast hjulbas: 4250 mm

Total hjulbas: 8200 mm

Mat. vikt: 63,7 ton

Tjänstevikt: 70,2 ton

Adh vikt: 47,7 ton

Rostyta: 2,6 m2

Eldyta, inv: 145,6 m2

Ångtryck: 12 kp/cm3

Dragkraft: 9,6 Mp

Sth: 90 km/t


Tender

Hjul: 970 mm

Hjulbas: 7400 mm

Mat vikt: 20,6 ton

Tjänstevikt: 46,6 ton

Vattenförråd: 20 m3

Kolförråd: 6 ton


Lok + tender

Hjulbas: 16150 mm

Längd ö b: 19490 mm

Filmklipp

B 1037 startar i Ed - Vinterresan Göteborg - Norska gränsen - Göteborg, februari 2014

Läs om Vinterresan Göteborg - Norska gränsen - Göteborg i GP - februari 2014

B 1037 ångar av sig efter resan och vänder åter in i stall - Vinterresan Göteborg - Norska gränsen - Göteborg, februari 2014

Asklådan dras på ångloket B 1037 - efter dagen tur till norsks gränsen och hem igen, februari 2014


Jubileumståget anländer Borgstena på morgonen - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Fullsatt förmiddagståg lämnar Fristad,1 - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Fullsatt förmiddagståg lämnar Fristad, 2 - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Jubileumståget lämnar Fristad mot Herrljunga - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Kvällståget ankommer Herrljunga - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

BJs lok B 1037 har vaknat till liv och utstöter lite glädjeyttrigar 30 maj 2013

På väg till invigningen av Granen Fredrik III - BJs körning med B 130 & B 1037, filmat i Bohus 24/10 2012

Ångtåg på Haparandabanan – I: Boden–Morjärv - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan”, 16/9 2012

Ångtåg på Haparandabanan – II: Morjärv–Haparanda - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan”, 16/9 2012

Ångtåg på Haparandabanan – III: Haparanda och Torneå - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan”, 16/9 2012

Ångtåg på Haparandabanan – IV: Haparanda–Boden - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan” , 16/9 2012

Avskedsresa 1 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 2 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 3 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 4 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 5 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 6 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 7 - Haparandabanan 4/7 2010

Ångtågsresa 1 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 2 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 3 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 4 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 5 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 6 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, Varberg C

Ångtågsresa 7 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 8 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning

Ångtågsresa 9 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 10 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 11 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 12 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Inför parallellkörningen Göteborg - Halmstad - 30-31/5 2009, Lärje

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, starten i Göteborg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, delen Mölndal - Varberg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, slutet - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Steamlocomotives visit Halmstad - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Varberg del 1 - 2006

Parallellkörning Göteborg - Varberg del 2 - 2006

Sandträsk del 1 - 2008 hämtningen av loket

Sandträsk del 2 - 2008 (hör ihop med Sandträsk del 1)

Sandträsk del 3 - 2008 (hör ihop med Sandträsk del 1 & del 2)

Expedition Sandträsk och hämtningen av B1037 - Eisenbahn-Romantik, sommaren 2008

En film från expeditionen Sandträsk - tre ånglok förs från lokhuset i Sandträsk i Norrbotten och ut på huvudspåret, Malmbanan, för vidare befordran söderut 2008