BJ N3 67

BJ N3 67

Fd. SJ E4 1828

67:an är ett godstågslok, som BJ hade 15 exemplar av, nummer: 53 - 55, 58, 65 - 68,77 - 80, 90 - 92. Loket stod i Ulriksfors på Inlandsbanan norr om Östersund när vi gjorde vårt val av lok i mitten på 70-talet. De fanns inga böcker utan loket såg bra ut och det hade en stor sotskåpslucka av BJ modell, det avgjorde valet. Loket kom till Göteborg 75-01-31. När vi fick loket till Gasverket i Göteborg började vi undersöka loket för att om möjligt sätta det i kördugligt skick. Vid vattentryckningen läckte pannan som ett såll, det var bara att avbryta vi hade inga pengar till nya tuber och vi hade dessutom loket på disposition från Sveriges Järnvägsmuseum. Loket har hängt med vi våra förflyttningar runt stan ett tag stod loket stallat i Rävlanda innan vi rev lokhuset och reste det ingen på Lärje.

67:an är tillverkad av Motala Verkstad 1914, pris 57.913 kr, som ett av sex likadana lok, Nohab tillverkade nio N3 lok åt BJ. Vid förstatligandet 1948 fick loket ett bokfört värde på 58.643 kr.

I godstågen mellan Åmål och Göteborg gick det kopplade N3-lok, för att spara personal och höja hastigheten så konstruerade BJ M3s loken till denna trafik. Tre lok av typen byggdes av Vagn o Maskinfabriken i Falun 1930, tyvärr är inget av dessa lok sparade.

Loket är med i BJs bevarandeplan. Loket står i lokhuset på Lärje.


Teknisk data finner du efter bilderna

Teknisk data

Cyl dim: 550 x 640 mm

Slidstyrning: Walschaert

Drivhjul: 1275 mm

Hjulbas: 4850 mm

Mat vikt 44 ton

Tjänstevikt: 50 ton

Adh vikt: 50 ton

Rostyta: 2,2 m2

Ångtryck: 10 kp/cm3

Dragkraft: 9,9 Mp

Sth: 50 km/t


Tender

Antal axlar: 3

Hjul: 1102 mm

Hjulbas: 3200 mm

Mat vikt: 14,9 ton

Tjänstevikt: 32,8 ton

Vattenförråd: 12 m3

Kolförråd: 4 ton


Lok + tender

Hjulbas: 11730 mm

Längd ö b: 16572