Press room BINOMI

Compartim un compromís ètic 

d'una iniciativa neuropedagògica 

que abraça estratègies psicopedagògiques 

i recursos tecnopedagògics.

BINOMI col·labora en l'impuls digital als centres educatius 

Finançat per:

L'equip multidisciplinari de Binomi ha realitzat la Formació Tecnopedagògica per Desenvolupar el Pensament Computacional a l'Aula potenciant el treball de la Robòtica i les Experiències STEAM.


ARRELS & BINOMI

Una realitat tecnopedagògica i transfronterera, que permet innovar i cooperar tant presencialment com a distància. La tecnologia al servei de les persones per reunir alumnes, famílies, corresponsals... Experiències educatives que permeten una apertura al barri i al món. 

BINOMI & Projecte LES CITÉS ÉDUCATIVES Testimoni d'eperiències educatives i activitats d’aprenentatges amb continguts científics i culturals en català desenvolupades de manera Multidisciplinària, Interdisciplinària i Transdisciplinària amb el suport de Les cités éducatives: "Un projecte educatiu innovador i cooperatiu que té lloc de forma presencial i remota. La tecnopedagogia al servei de les persones per reunir professionals, alumnat i famílies, etc.  Un Projecte obert al barri i el món."

- Curs: 2020-2021

- Curs: 2021-2022

- Curs: 2022-2023

- Curs: 2023-2024

      - Curs: 2021-2022

- Curs: 2022-2023

- Curs: 2023-2024

STEAM a la Catalunya Nord: Escoles Arrels de Perpinyà. 

Un compromís pedagògic vers el desenvolupament d’un curriculum competencial a través d’experiències STEAM sobre un món que està canviant [ODS, Agenda 2030] i amb la finalitat d’acompanyar el despertar de la diversitat lingüística en benefici de competències lingüístiques en català i donar sentit a l’ensenyament de les llengües modernes.

dissabte 18 de novembre de 2023

La cofundadora de Binomi, Maria de Montserrat Oliveras, experta del GRAC [COPEC], participa a la I Jornada d'Altes Capacitats: Abordatge des de la neurociència organitzada pel Col·legi de Pedagogia de Catalunya [COPEC].Un centenar d’assistents participen a la I Jornada d’Altes Capacitats: Abordatge de les Altes Capacitats des de la Neurociència, amb participació presencial i en línia.Expertes del GRAC van abordar temes clau sobre altes capacitats, incloent la introducció neurocientífica, la detecció i avaluació, i la implicació familiar en l’educació.

[...] Les taules d’expertes del Grup de Recerca d’Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat (GRAC) van abordar qüestions rellevants a través de la primera taula rodona titulada "Introducció Neurocientífica de les Altes Capacitats. Tipologies i Doble Excepcionalitat" amb les Sres. Susanna Rizos, Maria de Montserrat Oliveras, Mònica Fernández i Natàlia Luján, destacant de la seva intervenció "Tot i que la terminologia diagnòstica és útil per trobar recursos en els camps psicopedagògics i adaptacions en l’àmbit educatiu, els avenços en neurociència ens permeten entendre el cablejat cerebral de la persona única".


La segona taula, "Detecció i Avaluació Psicopedagògica de les Altes Capacitats. Resposta Pedagògica", va oferir un debat interessant a càrrec de les Sres. Maria de Montserrat Oliveras, Àngels Planella i Anna Aguilera, abordant els reptes i les estratègies en la detecció i avaluació dels estudiants excepcionals, comentant que "Saber identificar, intervenir i acompanyar les persones amb AACC intel·lectuals farà possible el desenvolupament del seu talent, i a més a més, això també facilitarà als professionals assessorar i vetllar pel seu benestar global, al sentir-se compreses, integrades i estimulades intel·lectualment". [...]

Llegir +


La col·laboració de Binomi al LABORATORI D'EQUITAT DIGITAL de la Fundació Bofill, és des d'un compromís tecnopedagògic per difondre ciència i tecnologia des de la pròpia expertesa, metodologia i disseny propi de pràctiques formatives interdisciplinàries, multidisciplinàries i transdisciplinàries vers una educació per la vida d'infants, adolescents i joves.  

Autoria: MARIA DE MONTSERRAT OLIVERAS BALLÚS / Binomi / Laboratori d'EQUITAT DIGITAL de la Fundació Bofill

Per què estimar el saber al segle XXI en un món de màquines intel·ligents? Per què cal aprendre al segle XXI? Per què necessitem formar-nos? Què necessita la nostra espècie per sobreviure en un món cada vegada més tecnificat? Què necessitem ensenyar i formar abraçant la inclusió i l’equitat? Què cal que protegim per les generacions del present i les que vindran? En un món de màquines intel·ligents ple de canvis continuats, esdevinguts sovint de manera vertiginosa, segurament les incerteses ens commouen fent difícil trobar moments de serenitat i reflexió per donar resposta als grans interrogants que ens planteja aquesta realitat: Per què estimar el saber al segle XXI en un món de màquines intel·ligents? Per què cal aprendre al segle XXI? Per què necessitem formar-nos? Què necessita la nostra espècie per sobreviure en un món cada vegada més tecnificat? Què necessitem ensenyar i formar abraçant la inclusió i l’equitat? Què cal que protegim per les generacions del present i les que vindran? i un llarg etcètera d’interrogants que van més enllà d’aquest text escrit. [...]


La realitat actual ens empeny a continuar promovent, gestionant i acompanyant a l’alumnat en un  aprendre fent des de l’equitat i la inclusió. 

Maria de Montserrat Oliveras, cofundadora del Projecte Binomi, ha co-elaborat aquesta publicació  a través  del laboratori d'EQUITAT DIGITAL de la Fundació Bofill

Sant Feliu de Llobregat, dissabte 11 de novembre de 2023

La traducció és tan bona i completa que ha impressionat la Fundació Educativa Micro:bit. De fet, aquesta és una de les raons per les quals la fundació britànica ha triat Barcelona com a seu del seu primer congrés presencial.


[...] I si voleu saber qui hi ha rere aquest projecte, aquí teniu alguns dels principals professors experts en micro:bit que s’hi han implicat, entre els quals destaca especialment la tasca d’Antoni Olivella, primer traductor del món de la micro:bit l’any 2022. Entre els diferents recursos, Olivella ha traduït més de 251.000 paraules. A banda d’ell i de Roger Olivella, també hi han participat Jaume Dellunde, Marcos Quilez, Maria de Montserrat Oliveras , Jaume Basseda , Andrés García, Armand Oliva, Carolina Crespo, Joan Sedeño i Lluís Molas, entre d’altres.

[llegir +]

El Projecte BINOMI té la vessant coeducativa que abraça la finalitat de complementar els objectius de la formació reglada i atendre totes les dimensions, interessos, competències i habilitats de cadascú vers el seu benestar i desenvolupament evolutiu i formació curricular. 


S'ha utilitzat la tecnologia, específicament la controladora micro:bit, per pensar en idees i solucions que puguin millorar el món. Els estudiants han après a programar la micro:bit i han creat els seus propis dissenys centrats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquesta experiència ha demostrat com la micro:bit pot ser una eina versàtil i accessible per introduir la robòtica i la programació en entorns educatius diversos.

Sant Feliu de Llobregat, dissabte 11 de novembre de 2023La ponència abordarà una experiència educativa que ha involucrat a 170 alumnes de les escoles Arrels de Perpinyà i el Centre Tecnopedagògic Binomi.


Ponent: Maria de Montserrat Oliveras Ballús

Centre: Centre Tecnopedagògic BinomiCalders, dissabte 14 d'octubre de 2023

En aquesta edició Binomi compartirà experiències STEAM amb i sense pantalles: teletransport d’imatges amb la Micro:bit; joc de l’Ocabot; programar el Dau:BIT (daus digitals) i molt més. Jocs per descobrir i crear del no-res alternatives i possibilitats per transformar la realitat i pensar més enllà de les idees admeses, combinant de forma original els propis coneixements. Jugarem a reciclar les pròpies idees i certeses per somiar de bell nou.

Els temps en què ens toca viure, conviure i educar, fins i tot abans del darrer embat de la pandèmia, volen reflexió i acció compromesa de totes i tots els docents per a promoure canvis i millores en la docència amb un clar objectiu: identificar què i com s’ha d’ensenyar al segle XXI, què caracteritza l’escola en els territoris de parla catalana i quines han de ser les bases per a una transformació educativa ètica i sostenible.

ARRELS & BINOMI

Una realitat tecnopedagògica i transfronterera, que permet innovar i cooperar tant presencialment com a distància. La tecnologia al servei de les persones per reunir alumnes, famílies, corresponsals... Experiències educatives que permeten una apertura al barri i al món. 


BINOMI al I Congrés Internacional de Pedagogia
1.- COMUNICACIÓ

Experiències digitals i/o en xarxa de comunitats. 

Moderador: Jordi Vivancos (SCP-IEC)


Tecnopedagogia i Aprenentatge Transfronterer. 

Currículum competencial a través d’experiències STEAM sobre un món que està canviant [ODS, Agenda 2030] des de BINOMI .


Experiències: ARRELS&BINOMI i BINOMI&KBIP/COMconèixer

2.- TAULA RODONA 4 

La formació per a la transformació educativa des de la visió institucional i de recerca- acció en els territoris de parla catalana: col.laboració educativa i en xarxa (present-futur). Presentació: Miquel Oliver (Vocal a la SCP-IEC, Universitat de les Illes Balears)La col·laboració per la formació, la difusió i la recerca (exemples d’èxit). 

Maria de Montserrat Oliveras [BINOMI]STEAM a la Catalunya Nord: Escoles Arrels de Perpinyà. 


Un compromís pedagògic vers el desenvolupament d’un curriculum competencial a través d’experiències STEAM sobre un món que està canviant [ODS, Agenda 2030] i amb la finalitat d’acompanyar el despertar de la diversitat lingüística en benefici de competències lingüístiques en català i donar sentit a l’ensenyament de les llengües modernes.
3.- ENTRE-ESPAIS  


Experiències STEAM de BINOMI ARRELS-VERNET  i  ARRELS-CASSANYES 

per afavorir els 17 ODS de l’Agenda 2030.

Participació i col·laboració dels cofundadors del Projecte Binomi a les Jornades de Didàctica, Innovació i Multimedia: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

BINOMI té un compromís tecnopedagògic i psicoeducatiu vers el desenvolupament d’un curriculum competencial a través d’experiències STEAM sobre un món que està canviant [ODS, Agenda 2030]; i també focalitza propòsits acompanyant el despertar de la diversitat lingüística en benefici de competències lingüístiques en català i donar sentit a l’ensenyament de les llengües modernes.

En aquesta direcció l’equip multidisciplinari de Binomi forma part de la comunitat micro:bit en català de traducció del llenguatge makecode al català. El nostre ferm compromís el duem a terme juntament amb un grup de voluntaris que tradueix al català i manté la traducció de microbit.org i els editors oficials de micro:bit en llengua catalana. L’equip multidisciplinari de Binomi forma part de la comunitat de traducció del llenguatge makecode al català. El nostre ferm compromís el duem a terme juntament amb un grup de voluntaris que ajudem a traduir al català i mantenir la traducció de microbit.org i els editors oficials de micro:bits en llengua catalana.

La traducció de milers de mots i ordres de programació durant aquest darrer any han permès que infants d’arreu del món puguin conèixer la llengua catalana i accedir a oportunitats d'aprenentatge digital i de codificació en català.

Des de Binomi apostem per donar l'oportunitat d'aprendre a programar i contribuir al desenvolupament de la societat i la pròpia cultura, i en aquesta direcció ens hem compromès en les traduccions al català per a microbit.org, perquè els infants, adolescents, joves i fins i tot els adults puguin gaudir i estimar la codificació i la tecnologia en català.

Convé subratllar que la placa micro:bit és utilitzada per estudiants i professors de tot el món per conèixer i crear tecnologies digitals. Així doncs, cal que sigui possible, que aquest alumnat i professorat puguin aprendre a programar-la des de la seva pròpia llengua materna, ja que és molt difícil aprendre programació si la tecnologia és inaccessible per començar.

Des de Binomi estem agraïts de formar part de l’equip de voluntaris de traductors; un equip que ha participat també en l’elaboració d’una guia de traducció i un glossari per ajudar a la traducció al català del llenguatge makecode; en aquesta direcció tot l’equip ha recopilat referències de traducció de termes informàtics al català. 

Un gran equip: Roger Olivella, Antoni Olivella, Marcos Quílez, Carolina Crespo, Joan Sedeño, Lluís Molas, Andrés García, Jaume Basseda, Maria de M. Oliveras, Jaume D., Elena Jurado, Olga Armengol, Maria Seoane, Susanna Tuset, etc.

BINOMI tradueix al català llenguatges de programació.

Durant aquest any, des de BINOMI, amb el lideratge de Jaume Basseda (cofundador del projecte tecnopedagògic) s’ha traduït l’eina de programació Mind+.

Avui, 5 de desembre de 2022, ens han comunicat que ja esta disponible.

Mind+és una eina de programació, que permet crear programes arrossegant i ajustant blocs de codificació. Mind+ admet una àmplia gamma de maquinari que inclou Arduino, micro:bit o fins i tot una sèrie de microcontroladors educatius basats en ESP32. No només podeu utilitzar microcontroladors per interactuar amb l'ordinador en temps real, sinó que també podeu carregar el codi a la controladora, perquè funcioni autònomament.

En aquests moments, l’equip multidisciplinari de Binomi també forma part de l’equip de traducció al català del MakeCode. Esperem que ben aviat estigui disponible per a tothom.

L'equip multidisciplinari de BINOMI té un acord de col·laboració per impartir els tallers formatius «CREATIVITAT I TECNOPEDAGOGIA» organitzats pel Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona

Els tallers tecnopedagògics sobre «Creativitat i tecnopedagogia» són uns tallers desenvolupats per l’equip multidisciplinari de BINOMI i programats com activitats formatives vinculades a l’assignatura optativa de Creativitat i innovació educativa del Grau de Pedagogia del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’apropar als futurs pedagogs a la realitat d’un pensament creatiu.

KBIP/COMconèixer és una xarxa internacional de construcció de coneixement de manera col·laborativa entre professors, alumnes i experts de Catalunya i de diferents països, a través de la metodologia compartida, la plataforma Knowledge Forum i altres aplicacions informàtiques. 

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’ICE de la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull -Blanquerna, la Universitat de Laval (Quebec) i la Universitat de Toronto impulsen aquest projecte a Europa. 


L'equip multidisciplinari de BINOMI ha participat al Col·loqui Héloïse 2019 . El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya ha estat una de les institucions impulsores, destacant la figura del degà Ramon Fuster i Rabés (Bell-lloc d’Urgell, 1916 – Barcelona, 1976) . 


Associació Héloïse és un organització europea que té com a objectiu salvaguardar el llegat que ens han deixat rellevants pedagogs i que segueixen sent referents en el món de l’educació avui.


A través de Col·loquis anuals es vol donar a conèixer i preservar aquest patrimoni pedagògic i, alhora, també es vol ajudar a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, s’associa al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions d’Europa.PEDAGOGIES DE LA DEMOCRÀCIA I LA RESISTÈNCIA A L'EUROPA DEL SEGLE XX I FINS AVUI  [19/10/2021] 

Obra editada dins la col·lecció “Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials”, núm. LII. ISBN 978-84-9965-608-3. 219 pàgines.

Durant el mes d’octubre de 2021, ha sortit editat en paper el llibre que recull els principals continguts del Col·loqui Héloïse que es va celebrar a Barcelona el febrer del 2019. Un recull que inclou la comunicació presentada pels cofundadors del Projecte Binomi Jaume Basseda i Maria de Montserrat Oliveras: La robòtica i la programació, una experiència educativa que fomenta el pensament computacional.”


La Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC ha publicat el llibre esmentat, una edició a cura de Josep González-Agàpito, Carme Amorós Basté i Jordi Garcia Farrero.


Properament es podrà accedir a la seva versió digital.

World Federation of Associations of Teacher Education (WFATE) has the mission of building a global community of teacher educators and to promote transnational collaboration, support, and research and development in teacher education. 

[WAFET - 05/05/2021]

Ens han publicat un nou article acadèmic a la Revista de la Federació Mundial d’Associacions de Formadors de Mestres en una edició especial que examina com han anat l’aprenentatge, l’ensenyament i la formació del professorat en les condicions d’una pandèmia planetària i en el marc d’un procés d’ensenyament i d’aprenentatge en línia i de manera remota. El WFATE Journal és una revista electrònica de recerca i desenvolupament educatiu. 

BINOMI & UAB

L'equip multidisciplinari del Projecte Binomi ha desenvolupat la formació prevista a la Jornada Tecnopedagògica: Aprendre a pensar, aprendre a conèixer, aprendre a saber a través de la Robòtica Educativa i propostes STEAM al Grau d'Educació Primària en el marc de l’assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (curs 2017-2018).

El Projecte BINOMI està compromès amb la formació de formadors

L'equip multidisciplinari del Projecte Binomi ha participat a la I Jornada de pràctiques 2017 : "El centre formador un mirall pels futurs docents." el 4 de novembre 2017. Auditori de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'esdeveniment es va celebrar per directors, coordinadors, tutors de pràctiques de centres d'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació d'adults i universitats. L'objectiu de la jornada va ésser posar en valor el desenvolupament de les pràctiques universitàries en els centres formadors en col·laboració amb les universitats. MÉS INFORMACIÓ

BINOMI & BLANQUERNA-URL

Escola Estiu 2020: Robòtica educativa i programació: transdisciplinarietat, multidisciplinarietat i interdisciplinarietat a l'aula del segle XXI.

Escola Estiu 2021: Creativitat i tecnopedagogia 3.0 a l’aula del segle XXI vegeu el PLA DE TREBALL

L'equip multidisciplinari de BINOMI ha format part de l'equip docent de la 1a edició (2020-2021) del POSTGRAU PROPI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA SOBRE ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS: DETECCIÓ, INTERVENCIÓ I RECERCA (modalitat on-line).   US PODEU INFORMAR: postgraus.educacio@ub.edu/tel. 93.403.44.56/ www.postgrauac.com 

 Motivacions: per què fer aquest POSTGRAU?

Queda POSPOSADA la 2a edició del POSTGRAU sobre AACC

MANIFEST COPEC: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I L’ACCIÓ PEDAGÒGICA [03/05/2023] Maria de Montserrat Oliveras, cofundadora del Projecte Binomi, ha co-elaborat aquesta publicació  a través de la Vocalia de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC)

COMUNICAT COPEC EN EL DIA DEL DOCENT: "VALORACIÓ INICI DE CURS 22-23" [05/10/2022] Maria de Montserrat Oliveras, cofundadora del Projecte Binomi, ha co-elaborat aquesta publicació  a través de la Vocalia de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC)

NDP - “MÉS REFLEXIÓ PEDAGÒGICA I MENYS SOROLL MEDIÀTIC”  [01/03/2022] Maria de Montserrat Oliveras, cofundadora del Projecte Binomi, ha co-elaborat aquesta publicació  a través de la Vocalia de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) : La llengua a l’escola, l’avançament del calendari escolar, l’esborrany del currículum, la ràtio a P3, esdeveniments que estan sacsejant la comunitat educativa i posant en el punt de mira al Sistema Educatiu. En aquest context de soroll mediàtic el Col·legi Oficial de Pedagogia, des de la vocalia de Pedagogia i Escola, comparteix algunes reflexions pedagògiques. Llença un prec als mitjans de comunicació i dels representants polítics, sobre l’ús indiscriminat que en fan, del concepte PEDAGOGIA.

ÈTICA I DOCÈNCIA [05/10/2021] Maria de Montserrat Oliveras, cofundadora del Projecte Binomi, ha participat en aquest post coral publicat al DIARI EDUCACIÓ amb el suport del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC). Amb motiu del Dia del Docent, la Vocalia de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, vol aportar un seguit de reflexions al voltant de l’ètica a l’àmbit de la docència, per tal de fer evident el reconeixement de la tasca dels pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, mestres, professorat, així com de la resta de professionals de l’ensenyament dins del sistema educatiu. [...] Firmen aquest article els membres de la Comissió de la Vocalia de Pedagogia i Escola: Laia Pinilla, Maria de Montserrat Oliveras, Marta Fabregat, Victòria Gómez, Núria Padrós, Ignasi Bau i Joan Gamero.

"EL CURS ESCOLAR, UNA REALITAT CALIDOSCÒPICA"  [20/6/2021] Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) Cada nou curs és recurrent, amb una intensió necessària tot pensant amb la diversitat de l’alumnat i els sociogrames que els acompanyen. Aquest darrer curs arran de la pandèmia, ha calgut més que mai, fer convergir els esforços vers la sostenibilitat i objectius de transformació social i educativa.

A ser emprenedor se n'aprèn a l'escola?  [25/2/2021] Col·laboració a través de la Vocalia de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) al Diari ARA - CRIATURES [25/2/2021]

Pedagogia des del cor i amb el cap!    [1/9/2020] Aquest post , publicat al DIARI EDUCACIÓ, i amb el suport del  Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC), vol ser un breu decàleg d’esperança pedagògica que pretén encomanar i promoure valors humans per «teixir camins de vida» que poden abraçar i acompanyar sociogrames diversos i obrir portes per millorar processos educatius que capaciti a infants, joves i adults en la presa de decisions complexes que planteja les necessitats del segle XXI. 

Parlem de pedagogia   [26/5/2020]  Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) Parlem de Pedagogia es va crear per iniciativa del III Consell Social del COPEC amb la finalitat de promoure la pedagogia i la psicopedagogia i el seu corpus de coneixement. [...] Els aprenentatges tipus «learning by doing» prenen una dimensió que, ben gestionats des de la pedagogia, permeten que l’alumnat des del seu autoconeixement pugui assumir un rol actiu i compromès amb aquells objectius educatius ideats per desenvolupar competències i habilitats. [...]

Inquietuds pedagògiques: Com transmetre continguts periodístics a infants de sis a vuit anys? [2018] A la REVISTA EDUCACIÓ I XARXA - EIX 12 del COPEC (Col·legi de Pedagogs i Psicopedagogs de Catalunya). [pàg. 21-24]Binomi & Projecte Oracle4Girls

El Projecte Oracle4Girls arriba a Girona el dissabte 4 de març de 2023, i l'equip multidisciplinari de Binomi hi participa a través d'uns tallers pròpis pensats i dissenyats per participants de nenes i d' adolescents que tenen l’objectiu d'afavorir el desenvolupament de la pròpia creativitat i dels propis processos de pensament a través d’eines i de recursos que utilitzen la Intel·ligència Artificial. Propostes engrescadores independentment de les competències digitals de cadascú. 

Els tallers i les xerrades són TOTALMENT GRATUÏTS però és imprescindible la inscripció al següent enllaç del botó de continuació:

Oracle4Girls és una iniciativa que neix el 2017 amb l'objectiu de fer arribar a nenes i noies les disciplines científiques-tecnològiques, el que es coneix per STEM (Science, Tecnhnology, Engineering and Mathematics). 

Amb O4G es vol donar també un impuls al sector TIC on les dones estan poc representades.

L'Esdeveniment s'ha portat a terme presencialment a moltes ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao, València, A Corunya, ... i també se n'han fet 4 edicions online durant la pandèmia. Ara arriba a Girona presencialment amb la col·laboració d'ENGINY-era, Imagina'T i Binomi!

El dissabte 4 de Març, a la Escola Universitària ERAM (Salt), durant tot el matí de 10:00 a 13:30 (arribada a les 9:30) es realitzaran 4 rutes en funció de l'edat de les nenes: de 4 a 6 anys, de 7 a 10 anys, d'11 a 13 anys i de 14 a 17 anys, i també hi haurà xerrades formatives per a les persones que en són tutores.

BINOMI & ESTUDI 6

L'equip multidisciplinari de BINOMI ha impartit una formació a l'equip de monitors del lleure i animadors socioculturals de l'entitat ESTUDI 6 [Jornada  de l'1 de setembre de 2022].  Jornada amb dues sessions de formació per apropar la Teoria d'intel·ligències múltiples de Howard Gardner als monitors del lleure i animadors socioculturals d’Estudi 6. 

Participació i col·laboració dels cofundadors del Projecte Binomi a les Jornades de SCRATCH meetups de Barcelona: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.


El projecte Binomi és una iniciativa neuropedagògica, que compte amb un equip multidisciplinari, que dissenya i crea eines i estratègies educatives a través de programes tecnopedagògics propis, com per exemple el programa STEAM_lab_maker que inclou de manera interdisciplinària robòtica educativa i programació, amb l’objectiu de desenvolupar habilitats i competències per la vida, com la creativitat i l’emprenedoria. Binomi té un compromís tecnopedagògic de col·laboració amb Robolot per difondre ciència i tecnologia des de pràctiques formatives interdisciplinàries, multidisciplinàries i transdisciplinàries vers una educació per la vida d'infants, adolescents i joves.  

ROBOLOT 2020 BINOMI&ROBOLOT (on-line)

ROBOLOT 2021 BINOMI&ROBOLOT (on-line)

ROBOLOT 2022 BINOMI&ROBOLOT (presencial/on-line) PRESS ROOM 2022

ROBOLOT 2023 BINOMI&ROBOLOT (presencial/on-line) PRESS ROOM 2023

Els cofundadors del Projecte Binomi (Jaume Basseda & Maria de M. Oliveras) participen:

Els cofundadors del Projecte BINOMI es reuneixen a Faberllull Olot amb altres persones i professionals, amb la voluntat de compartir i d’aportar llum a l’hora de fer propostes concretes per treballar i donar suport a la necessària transformació i renovació pedagògica del país. 

El Centre Tecnopedagògic Binomi forma part de les entitats inscrites a l'Ajuntament del poble de Collbató

2017


Taller "Aprenem a programar" planificada per l'Ajuntament de Collbató al Casal de cultura.

2018


Xerrada sobre hàbits cibersaludables programada per l'AMPA del IES Collbató.
Jornades ètic@TIC a l'alumnat d'ESO del IES Collbató.
Jornades ètic@TICXerrada sobre "Els menors i les xarxes socials" a l'AMPA i Equip docent del CEIP Mansuet de Collbató
Taller d'INFORMÀTICA programat per l'Ajuntament de Collbató al Casal de cultura

El Centre Tecnopedagògic Binomi forma part de les entitats del poble d'Esparreguera des del 12 de febrer de 2019.

Contactar amb nosaltres info@binomi.cat   ǀ + 34 630 92 04 85

Disposem d’espais digitals on informem i fem difusió de les activitats que es fan i la realitat que es viu a través del Projecte Tecnopedagògic [binomi]n .

Segueix-nos:  www.binomi.cat ǀ info@binomi.cat ǀ Twitter: @binomi11 ǀ Instagram: @binomi11 ǀ Facebook: @binomitecnopedagogia