PROJECTE BINOMI: PASSIÓ, INNOVACIÓ I CREATIVITAT.

Una iniciativa neuropedagògica que abraça estratègies psicopedagògiques i recursos tecnopedagògics.

Promovem CREATIVITAT, RECERCA, INNOVACIÓ, CONVIVÈNCIA ... des de REALITATS i ESPAIS on les persones poden créixer, aprendre i desenvolupar al màxim les pròpies capacitats i habilitats.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Compromesos amb el BENESTAR, la FORMACIÓ i el DESENVOLUPAMENT... de les persones!

BINOMI, cofundat per un equip multidisciplinar, és una iniciativa neuropedagògica d’innovació, transformació i renaixença psicoeducativa, que es va gestar a partir del 2017 sota l'aixopluc d'una llarga tradició psicopedagògica desenvolupada al llarg de les darreres dècades del segle XX; naixent el 2019 per contribuir a la transformació necessària de la societat amb l'acompanyament de les persones a través de línies estratègiques psicopedagògiques i tecnològiques. El nostre camp d’acció va des de l’Educació Infantil fins a la formació d’adults, passant per la Primària, Secundària obligatòria i postobligatòria (FP, Batxillerat i Universitat).

« En un segle on la Intel·ligència Artificial és una realitat, acompanyem a persones, institucions, organitzacions, etc. posant al seu abast eines i estratègies per desenvolupar processos cognitius, emocionals i socials contribuint en totes les etapes evolutives de la persona (infantesa, adolescència, joventut i edat adulta)

Contactar amb nosaltres info@binomi.cat - 630 92 04 85

Disposem d’espais digitals on informem i fem difusió de les activitats que es fan i la realitat que es viu a través del Projecte Tecnopedagògic [binomi]n .

www.binomi.cat ǀ xarxes@binomi.cat ǀ Twitter: @binomi11 ǀ Instagram: @binomi11 ǀ Facebook: @binomitecnopedagogia