Yazdığım Modüller 2


MEGEP kapsamında yazdığım modül: BİLGİSAYARLA ÇİZİME HAZIRLIK
 

AİT OLDUĞU MESLEK/ DAL                İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI
 
AİT OLDUĞU DERS                               BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN ÇİZİMİ
 
MODÜLÜN ADI                                      BİLGİSAYARLA ÇİZİME HAZIRLIK
  
HAZIRLAYANIN ADI SOYADI               Yüksel GÜNGÖR
 
KURUMU                                                BURSA HÜRRİYET
 
                                                                ANADOLU TEKNİK, ANADOLU MESLEK,
                                                               TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 
 
                                                               Tel:0 ( 224 ) 246 48 95 - 246 48 96
 
                                                               Fax:0 ( 224 ) 247 66 69
 
E-posta:                                               hurbim@hurriyeteml.k12.tr
 
Adres:                                                    Adalet Mah. Lise Cad. No: 3 (16180) Osmangazi - BURSA
 
İLİ                                                           BURSA
 
E-MAİL
                                                                 yukselgungor@hotmail.com
                                                                 yukselgungor@gmail.com
                                                                 yuksel_gungor@yahoo.co.uk
 
GÖREVLİ OLDUĞU TARİHLER                     03.07.2006 -31.07.2006
 
 
 *****************************************
MODÜLÜN İÇERİĞİ
 
A- CAD PROGRAMI KURULUMU VE ÇALIŞTIRMA
1- CAD için gerekli donanım
2- CAD programı kurulumu
3- CAD programı çalıştırma
4- CAD programı koordinat sistemler
5- CAD programı araç çubukları menüler
6- CAD programı sarkan menüler
7- Çizim sınırları ( Limits)
8- Birim ayarları ( Units )
 
B- CAD PROGRAMI İKİ BOYUTLU ÇİZİM
1- Çizgi çizme komutları
 a-Line (Çizgi çizme)
 b-Erase ( Silme)
 c-Circle (Çember çizme)
 d-Rectangle (Dikdörtgen çizme)
 e-Polygon (Çokgen çizme)
 f-Ellipse (Elips çizme)
 g-Arc (Yay çizme)
 h-Polyline (Birleşik çizgi çizme)
 i-Multiline (Çoklu çizgi çizme)
 j-Construction Line (Yardımcı 
 çizgi çizme)
 k-Ray (Işınsal çizgi çizmek)
 l-Sketch (Serbest kalem çizmek)
 m-Spline (Eğrisel çizgi çizmek)
 n-Donut (Halka çizmek)
 o-Point (Nokta çizmek)
 
C- CAD PROGRAMI ÇİZİM AYARLARI
1- Grid ( ızgara ) ayarı
2- Snap ( sekme) ayarı
3- Osnap ( Nokta yakalama) ayarları
     a- End point
     b- Mid point
     c- Center
     d- Quadrant
     e- İntersection
     f- Extension
     g- İnsertion
     h- Perpendicular
     i-Tangent
     k- Nearest
     l- Apparent İntersection
     m- Paralel
5-Undo-Redo (Geri-ileri alma)
6-Blipmode (İşaret modu)
7-Ltscale (Çizgi tipi ölçek ayarı) ayarı
8- Şekil çizim ve ayarlarla çalışmak
 
D- CAD PROGRAMI EKRAN KONTROL AYARLARI
1-Araç çubukları düzenleme
a-Komutlara ulaşma
b-AutoCAD Penceresi
c-Çizim penceresi
d-Komut Satır Penceresi
e-Metin Penceresi
f-Diyalog Kutularını Tanıma
g-Komut Satırını Kullanma
h-Ekran Menüsünü Kullanma
i-Çek Menüden Seçme
j-Menü Kestirmelerini Kullanma
k-İçerik Mönülerini Kullanma
l-Araç Çubuklarını Kullanma
m-İşlev Tuşlarını Kullanma
n-Yardım Alma
o-İmleç seçimini yapma
2-Ekran kontrol komutları
a-Zoom (Görüntü Büyütme-Küçültme)
b-Pan (Görüntü Kaydırma)
c-Pan Realtime (Gerçek Zamanlı Pan)
d-Zoom Realtime( Gerçek Zamanlı Zoom)
e-Mouse ile Zoom ve Pan
f-Regen (Görüntü Yenileme)
g-Zoom ve Pan’dan Geri Dönüş
h-Kuşbakışı(Aerial View)
 

E- CAD PROGRAM İLE  DOSYALAMA
1-Dosya Açma
a-Yeni dosya açmak(New)
b-Mevcut dosyaları açmak(Open)
2-Dosyaları kaydetme
a-Kaydet (Save/Qsave)
b-Farklı kaydet (Save as)
3-Dosya alış verişi yapma
a-Dosya alış (Import)
b-Dosya veriş (Export)
4- Çizim dosyasını kapatma (Close)
5-CAD programından çıkış (Exit)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------