MEGEP Modüler Program Geliştirme

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirme Projesi                

 

 
MEGEP Kapsamında Gerçekleştirdiğimiz
İnşaat Teknolojisi Alanındaki Modüler Program Geliştirme Faaliyetleri
 
 
30 Ocak 2006 Görevlendirme
 
06 -10 Şubat 2006 Ankara Toplantı-Eğitim-Program Geliştirime
 
 

 

 

 
 
 
 
06 -10 Mart 2006 Ankara Toplantı-Eğitim-Program Geliştirime
 

 
 

İnşaat Teknolojisi - 6-10 Mart 2006 Ankara Öneriler

 

1.Meslek/ Dal İsimleri Değişiklik Önerileri

No:

Mevcut Meslek/ Dal Adı

Önerilen Yeni Meslek / Dal Adı

1

Yapı Teknik Ressamı (Mimari)

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

2

Yapı Teknik Ressamı (Statik)

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

3

Sıvacılık, seramik ve mermer kaplamacılığı 

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyenliği

4

Boyacılık, alçı ve kartonpiyercilik 

Yapı Yüzey Dekor Teknisyenliği

5

Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı

Ahşap Doğrama Teknisyenliği

6

PVC Doğrama İmalat ve Montajcısı 

Plastik Doğrama Teknisyenliği

7

Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık 

Yapı Kalıp ve Çatı Teknisyenliği

8

Duvarcılık

Yapı Duvarcılığı

 

 2.Yeni Eklenen Meslek/ Dal İsimleri

a-    Çelik Yapı Teknik Ressamı – 4. seviye

b-    İç Mekan Teknik Ressamı – 4. seviye

c-     Restorasyon Teknisyeni – 4. seviye

d-    Süsleme Restorasyon Elemanı – 3. seviye          

e-     Ahşap Restorasyon Elemanı- 3. seviye   

f-       Parke Taşı ve Bordür Kaplamacılığı - 3. seviye

g-    Yapı Sıvacılığı (Mevcut dalın içinden çıkarılarak) – 3. seviye

 

3.Meslek/Dal İçerikleri ile ilgili sorunlar

 

1. Yapı Teknik Ressamı (Mimari) dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi

            a.Bilgisayarla Proje Çizimi dersi yeterlikleri ürün çıkartmıyor.

            b.Röleve dersi içeriğinde eksiklikler var.

            c.Proje çizimleri dersi modüllerin işlem analizlerinde sorun olduğu görülüyor.

2. Yapı Teknik Ressamı (Statik) dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi

            a.Bilgisayarla Proje Çizimi dersi yeterlikleri ürün çıkartmıyor.

            b.Röleve dersi içeriğinde eksiklikler var.

            c.Proje çizimleri dersi modüllerin işlem analizlerinde sorun olduğu görülüyor.

3. Boyacılık dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi(Eksiklikler ve terim hataları var)

4. Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi

5. Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi

6. Sıvacılık,Seramik ve mermer kaplamacılığı dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi

7. 11. Sınıfların Maliyet Hesapları dersinin içeriğinin ve ders saatinin incelenmesi

8. Betonarme Demirciliği içeriğinin ve ders saatinin incelenmesi (donatılarda eksiklikler var)

9.  Bilgisayarla Harita Çizimi dersi modüllerinde obje seçme, CAD menülerini kullanımı gibi modüller ürün ortaya çıkartmıyor.

10. Yapıda yalıtımcılık dalı işlemlerinin ve analizlerinin incelenmesi – seviyesi 3 olmalı

11. Parke Taşı ve Bordür Uygulayıcısı ile ilgili çalışma yapılmamış

 

 

 

 
27-31 Mart 2006 Mersin Toplantı-Eğitim-Program Geliştirime
 

 
 
 
10-14 Nisan 2006 Ankara Toplantı-Eğitim-Öğretim Programı Geliştirime
 

 

 

İnşaat Teknolojisi - 10-14 Nisan 2006 Ankara Öneriler

 

1.Meslek/ Dal İsimleri Değişiklik Önerileri

No:

Meslek/ Dal Adı

Önerilen Meslek / Dal Adı

1

Yapı Teknik Ressamı (Mimari)

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

2

Yapı Teknik Ressamı (Statik)

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

3

Sıvacılık, seramik ve mermer kaplamacılığı 

Yapı Yüzey Kaplamacılığı

4

Boyacılık, alçı ve kartonpiyercilik 

Yapı Yüzey Dekorculuğu

6

PVC Doğrama İmalat ve Montajcısı 

Plastik Doğrama İmalat ve Montajcılığı

7

Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık 

Yapı Kalıp ve Çatıcılığı

 

2.Eklenen Meslek/ Dal İsimleri

 

a-    Çelik Yapı Teknik Ressamı – 4. seviye

b-    İç Mekan Teknik Ressamı – 4. seviye

c-     Restorasyon – 4. seviye        

d-    Parke Taşı ve Bordür Kaplamacılığı - 3. seviye

(Sıvacılık, seramik ve mermer kaplamacılığı içerisine parketaşı ve bordür kaplamacılığı yeterliklerinin bu dalın içerisine konulması)

 

3.Meslek/Dal Dersleri ile ilgili Öneriler

 

1. Mimari Yapı Teknik Ressamı Bilgisayarla Proje Çizimi dersi yeterlikleri bazı modüller  ürün çıkartmıyor ve 4 saatlik süreye göre yapılmış. Ders saatinin 10 ders saati olması ve yeterliklerin 10 saate göre düzenlenmesi

 

2. Statik Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Proje Çizimi dersi yeterlikleri genel olarak ürün çıkartmıyor ve ders saatinin haftada10 ders saati olması ve yeterliklerin buna göre düzenlenmesi

 

4. Mimari Yapı Teknik Ressamlığı ve Statik Yapı Teknik Ressamlığı 11. sınıflar Mimari ve Statik Proje çizimleri dersinin haftada14 ders saati olarak ele alınması

 

3. 11. Sınıfların Maliyet Hesapları Bu dersin modüllerinin dal/meslek uygulamalı ders, ders bloğuna konulması ve isteyen dalların bu ders modüllerini kullanmaları, Örneğin restorasyon, harita ve kadastro,PVC  gibi dallarda bu yeterliklere gerek olmadığı

 

4. 11.Sınıfların Deprem ve İnsan dersinin seçmeli olarak 1 ders saati okutulması ve12. sınıf ders programına konulması

 

5.  Bilgisayarla Harita Çizimi dersi modüllerinde bazı modüller  ürün çıkartmıyor. Bilgisayarlı Harita Çizimi 4 saatlik süreye göre modüller  yapılmış. Ders saatinin 10 ders saati olması ve yeterliklerin 10 saate göre düzenlenmesi

 

6. Yapı Yalıtımcılığı– seviyesi 3 olmalı

 

7. Yapı Duvarcılığı– seviyesi 3 olmalı

 

8. Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı- 3. seviye olmalı

 

9. Pilot çalışmalarda hazırlanan dallar arasında inşaat teknolojisindeki üretim sektöründe çalışacak elemanların omurgasını oluşturan dal/meslek gruplarından bazı dalların çıkmadığı görülmüştür.

Betonarme bir yapının Kaba yapı elemanlarını tanıyan ve betonarme elemanları sistematik üretim yapabilen Üst Yapı dalı görülmemektedir.

 

10. Sektör analizlerinden İnşaat Teknolojisinin bazı meslek dal çalışmaları ortaya çıkarılmamış ve dolayısıyla bu dallarda çalışma yapılmamıştır. Çalışma yapılmayan meslekler aşağıdaki gibidir.

 

1-     Yol  ve Su Yapıcılığı- 4. seviye diploma programı olarak çalışılmalı.

2-     İnşaat Kesin Hesapçısı- 4. seviye diploma programı olarak çalışılmalı.

3-     Şehir Mobilyacılığı – 3. seviye sertifika programı olarak çalışılmalı.

 

 

Suat ARIK

Mehmet RÜZGAR

Yüksel GÜNGÖR      

Alan Uzmanı

Alan Uzmanı       

Alan Uzmanı

İstanbul İSOV Yapı Mes. Lis.

İstanbul İSOV Yapı Mes. Lis.

Bursa Hürriyet End. Mes. Lis.    

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

SONUÇ

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

GİRİŞ

 

İnşaat sanayi, hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli dinamik bir gelişim içindedir. Bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar. Son yıllarda meydana gelen depremler, binaların daha kaliteli malzeme, işçilik ve kurallara uygun olarak yapılması için yeni planlamalar gerektirmiştir.

 

İnşaat Teknolojisi alanında yapılan uygulamalar, çok çeşitli ve değişken bir yapı göstermektedir. Sektördeki iş gücü artışı, teknolojik gelişmeler, endüstri yatırımlarına paralel olarak birçok sektörün inşaatla iç içe olduğu, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kendi özel amaçlarına uygun olarak projelendirilmiş yapılar üzerinde yürütmektedirler.

 

İnşaat Teknolojisi alanında yeterli eğitimin verilememiş olması, bu sektörün iş gücünde vasıfsız elemanların çalışmasına neden olmakta ve bu durum üretimde kaliteyi düşürmektedir. Ayrıca çok amaçlı kullanılan yapıların, can ve mal güvenliği açısından yeterli dayanımda olması zorunludur.

 

Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla görüş alış verişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.

 

Program geliştirme sürecinde üniversitelerden alan uzmanları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında sektöre anket uygulanmıştır. Bu anketler sonucunda Türkiye genelinde inşaat sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur.

 

İnşaat Teknolojisi alanı programında;

1. Harita ve Kadastroculuk,

2. Mimari Yapı Teknik Ressamlığı,

3. Statik Yapı Teknik Ressamlığı,

4. Ahşap Doğrama ve Kaplamacılık,

5. PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı,

6. Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcılık,

7. Yapı Yüzey Kaplamacılığı,

8. Yapı Dekorasyonculuğu,

9. Yapı Yalıtımcılığı,

10. Duvarcılık,

11. Restorasyon,

12. İç Mekan Teknik Ressamlığı,

13. Yapı Laboratuvarı,

14. Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

dalları yer almaktadır.

 

Program geliştirme sürecinin her aşamasında;

·         Devlet Su İşleri

·         Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

·         Belediyeler

·         İller Bankası

·         Bayındırlık hizmetleri

·         Havayolları

·         Petrol araştırmaları

·         Tapu Kadastro

·         İnşaat mühendisliği büroları

·         Harita mühendisliği büroları

·         PVC imalat ve montaj sektörü

·         Ahşap doğrama ve kaplamcılık atölyeleri

·         Beton santralleri

·         İnşaat laboratuvarları mimarlık büroları vb.

 

ile iş birliği yapılmıştır. Bu firmaların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.

 

 Meslek elemanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterliklerin belirlenmesi için çeşitli araştırmalar yapılmış, yabancı uzmanlar ile görüşülerek program çalışmalarına aktarılmıştır.

 

 Bu doğrultuda İnşaat Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.

 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen İnşaat Teknolojisi alanı programı gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla İnşaat Teknolojisi Alanı Öğretim Programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir

 

 

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

 

1. HARİTA VE KADASTRO

Tanımı: Harita ve kadastroculuk ile ilgili arazi ölçümleri ve harita çizimi konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dal dır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında harita ve kadastroculuk mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

2. MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

Tanımı: Mimari yapı teknik ressamlığında proje çizimi, röleve ve maket yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat Teknolojisi alanında, yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

3. STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

Tanımı: Statik yapı teknik ressamlığında proje çizimi konusunda yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dal programıdır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

4.AHŞAP DOĞRAMA KAPLAMA

Tanımı: Ahşap doğrama ve kaplamacılığı, yapılara ait doğrama, kaplama ve çizim işlerini yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında ahşap doğrama ve kaplamacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

5. PVC DOĞRAMA VE MONTAJ

Tanımı: Plastik doğrama imalât ve montajcılığı; PVC doğramaların çizim, imalat ve montajı ile ilgili işlemlerin yapılması konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında plastik doğrama imalat ve montajcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

6. BETONARME DEMİR, KALIP VE ÇATICILIK

Tanımı: Betonarme demir, kalıp ve çatıcılık, betonarme kalıp, ahşap çatı ve çizim konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında betonarme kalıpçılık ve çatıcılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

7. YAPI YÜZEY KAPLAMA

Tanımı: Sıvacılık, döşeme kaplamacılığı ve sıva, seramik, mermer çizimi konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında, yapıda sıva, seramik ve mermer kaplamacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

8. YAPI DEKORSAYON

Tanımı: Yapıda boya, alçı dekorasyon ve kartonpiyercilik ve renk tasarımı, alçı dekorasyon çizimi konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dal programıdır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapıda boya, alçı dekorasyon ve kartonpiyer mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

9. YAPI YALITIM

Tanımı: Yapıda yalıtım ve yalıtım detay çizimleri konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapıda yalıtımcılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

10. DUVARCILIK

Tanımı: Yapıda duvarcılık ve duvar çizimleri konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapıda duvarcılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

11. RESTORASYON :

Tanımı: Restorasyon, ahşap-kâgir restorasyonu röleve yapma ve proje çizimleri konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dalıdır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında restorasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

12. İÇ MEKAN TEKNİK RESSAMLIĞI

Tanımı: İç mekân teknik ressamlığında iç mekân proje çizimi ve röleve yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dal programıdır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında İç mekân teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

13. YAPI LABORATUVARI

Tanımı: Yapı laboratuvar teknisyenliği, yapının inşası sürecinde inşaata ait agrega, çimento, beton ve zemin deneylerinin yapılması konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında inşaat laboratuvarcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

14. ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

Tanımı: Çelik yapı teknik ressamlığında çelik yapı proje çizimi, röleve yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında çelik yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

 

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI  ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
MEGEP İnşaat Teknolojisi Alanı Modül Yazımı İçin İşlem Analizleri
Modüller Hakkında Açıklama:

Değerli Modül Yazacak Alan Uzmanı Öğretmen Arkadaşlar sitemizde yazacağınız modüller ile ilgili bütün dokümanlara ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız bilgileri ve 10.sınıf modüllere ulaşmak için okulumuz sitesinde bulunan önemli linkler kısmından MEB MEGEP linkinde bulabilirsiniz. Analiz ve İşlem Basamakları ile ilgili sorunlarda aşağıdaki Değişim Önderi Suat ARIK ve Program Koordinatörü Mehmet RÜZGAR ile temasa geçebilirsiniz.

Suat ARIK
Değişim Önderi
0505 266 28 60
suatarik@gmail.com
ogr.suatarik@hotmail.com
s.arik@isovyapimeslek.k12.tr
Mehmet RÜZGAR
Program Koordinatörü
0505 560 89 84
mehmetruzgar299@hotmail.com
Mehmet DURAK
Program Uzmanı
0505 560 89 41
me.durak@mynet.com
Erkan SUGÜNEŞ
Program Uzmanı
0505 560 89 20
esugunes@hotmail.com
Yüksel GÜNGÖR
Program Uzmanı
0505 7322936
yukselgungor@hotmail.com
 
 
 

Dosyalar sıkıştırıldığından eğer sıkıştırma programı bilgisayarınızda bulunmuyorsa önce sıkıştırma programını indirip kurunuz.

WinRAR Programı - WinZip Programı

  1. Modül Yazımında Yararlı Dokümanlar

  1. İç Mekan Teknik Ressamlığı Analiz- Ders Bilgi Form ve Yeterlikler

  1. Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Analiz- Ders Bilgi Form ve Yeterlikler

  1. Restorasyon Analiz- Ders Bilgi Form ve Yeterlikler

 

http://www.isovyapimeslek.k12.tr/megep.asp