HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ İSMAİL BAŞARAN İLE UKH ÜZERİNE SÖYLEŞİ

1.Kurumunuzu kısaca tanıyabilir miyiz? 

Bakanlığımızın 20 Eylül 1978 tarih ve 29.263 sayılı olurlarıyla Bursa 3. Endüstri Meslek Lisesi adıyla kurularak, 12 Şubat 1979 tarihinde Elektrik ve Yapı Ressamlığı bölümleriyle eğitim ve öğretime başlamıştır.

1979–1980 eğitim-öğretim yılında okulumuz bünyesinde Makine Ressamlığı ve Yapı bölümleri açılmıştır. Daha sonraki öğretim yıllarında İş Makineleri, Elektronik, Motor, Harita ve Kadastro bölümleri ile Teknik Lise kısmı eğitim ve öğretime açılmıştır. 1993–1994 öğretim yılında Anadolu Teknik Lisesi Makine ve İnşaat bölümleri öğretime açılmıştır. Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde Endüstriyel Mekanik, İnşaat, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakım Teknisyenliği Gövde-Motor bölümlerine ilave olarak MEB. ETÖGM’ nün 22.08.2003 gün ve 7899 sayılı onayları ile Mekatronik Bölümü açılarak hizmete girmiştir.

 46 000 m2 ‘lik bir saha üzerine kurulu olan okulumuzda, şu anda 3 ana öğretim binası, 2 kapalı spor salonu, 3 atölye binası, 3 baraka tipi atölye binası, 8 daireli lojman, çok amaçlı 600 m2 yemekhane, 1 adet kafeterya, 1 konferans salonu, 2 adet bilgisayar lâboratuvarı bulunmaktadır.

 Anadolu Teknik Lisesinde 5 bölüm, Anadolu Meslek Lisesinde 3 bölüm, Endüstri Meslek Lisesinde 8 bölüm, Teknik Lisede ise 5 bölümde eğitim ve öğretim halen devam etmektedir.

Okulumuzda 2005–2006 eğitim ve öğretim yılı itibariyle 215 öğretmen, 14 personel görev yapmakta olup, 3000 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca Meslek Yüksek Okulu bünyesine bağlı olan öğrenciler okulumuzda hafta içi saat 17.00’den sonra; Açık Lise öğrencileri ise bütün hafta boyunca eğitim almaktadırlar.

 Okulumuz 2005–2006 eğitim – öğretim yılında ISO 9001–2000 Kalite Güvence Yönetim Sistemi belgesi almıştır.

2-Kalite anlayışının oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla izlediğiniz stratejiler nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz? 

Bir yaşam tarzı olan kalitenin insanların günlük yaşamlarına yerleştirilmesi, sindirilmesi ve her zaman işini layıkıyla yapan kaliteli bir insan vasfıyla öğrencilerimizi okuldan mezun etmek,            

Öğrencilerin kişiliklerinin, sorumluluk duygularının geliştirilmesi; herkesle iyi iletişim kuran başarılı birer birey olabilmesi amacıyla okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetlere çok önem vermek,

 Kalite anlayışının yaygınlaştırılması aşamasında öğrencilerimiz tarafından kurulan kalite çember faaliyetleri aracılığıyla kalite bilincinin kurum kültürü olarak yerleşmesini temin etmek izlediğimiz stratejilerin başında gelmektedir.

3-Neden UKH’ye katıldınız? Rekabet gücünüze ve kurumsal performansınıza etkilerinizin ne olmasını bekliyorsunuz? 

Bir kamu kuruluşu olan okulumuzda, eğitim ve öğretimlerini sürdüren öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim alarak, daha donanımlı, daha bilgili ve becerili yetişmelerini sağlamak; müşterilerimiz olan Yüksek Öğretim Kurumları ve sanayi kuruluşlarına kalite bilincine erişmiş öğrenci gönderebilmek amacıyla UKH’ ye katılmaya karar verdik.

Kurumumuzda Toplam Kalite ve ISO 9001–2000 Kalite Güvence Sistem Yönetimini bir kurum kültürü olarak yerleştirerek, eğitim hizmetinin her aşamasında standardı tam olarak uygulamak ve kurumda görev yapan başta çekirdek kadro olmak üzere tüm paydaşların eğitimden geçirilmesiyle, işini bilen ve işini layıkıyla yapan kaliteli bir ekip aracılığıyla rekabet gücümüzün ve kurumsal performansımızın artacağı kanaatindeyiz.

 

İsmail BAŞARAN

Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

KalDer Bursa Şubesi ilk kuruluşundan  bu yana Uzmanlık Grubu Çalışmalarını yönetmiş ve bu yönde  önemli katkı sağlayan faaliyetleri gerçekleştirimiştir. Uzmanlık Grubu faaliyetleri içierisinde EĞİTİM ve SAĞLIK doğal olarak herzaman öncelikli alan olarak görülmüştür. 2000 yılında başlatılan çalışmaların bu temel alanlarda önemli bir ilgi görmesi ve bölgemizdeki kurum ve kuruluşlara  Toplam Kalite Yönetimi Bilinç ve Kültürününü oluşturulmasında  önemli bir yol alınmıştır. Ancak yapılan bu özverili ve İyiniyetli çalışmaların kentimizin ilgili kurumlarıyla istenilen düzeyde işbirliği yararatılamaması sonucu yeterince sistematik bir yapıda ve etkin olarak çalışmların yürütülmesini zorlaştırmıştır. İşte bu nedenlerden dolayı KalDer Bursa Şubesi gerekli ön çalışmaları kapsamlı bir şekilde yaparak; ekipleri yeniden göden geçirmiş ve sistematik bir yapının oluşturulması yönünde gerekli tüm ilke, kural ve çalışma esaslarını belirlemiştir.  

 

Bu doğrultuda Bursa valiliği ve Uludağ Üniversitesinin her alanda desteğini alacak şekilde stratejik işbirliği oluşumu gerçekleştirilmiştir. Bursa Valiliği ve Uludağ Üniversitesinden destek sağlanması sonucu Toplam Kalite Yönetimi’nin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, kamu sektöründen sivil toplum kuruluşlarına kadar her alana yayılmasını hedefleyen KalDer Bursa Şubesi bu hedef doğrultusunda eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak için tanıtım ve eğitim çalışmalarını mayıs ayında gerçekleştirdi.

 

Ulusal Kalite Hareketi (UKH)’nin kapsamlı tanıtımının yapılması ve katılım sağlanması amacıyla KalDer Bursa Şubesi Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu tarafından belli kriterler doğrultusunda pilot okul seçilen; Dörtçelik İlköğretim Okulu, Koç İlköğretim Okulu, Bursa Anadolu Lisesi, Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi, Necatibey Kız Meslek Lisesi’ne KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami EROL, Genel Sekreteri Aykan KURKUR ve UKH Sorumlusu Ebru YALÇIN; Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubundan Bülent ALTINTAŞ, Halis KORKMAZ, Leyla D.HEPYAŞAR, Gönül E.HAZNECİ ve Aysel KARACA ziyaretler de bulunduk.

 

Ziyaretler sonrası, UKH’a katılım kararı veren eğitim kurumlarının iyi niyet bildirgesini imzalamaları sonrası kurumların güçlü yanları ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek eğitimlere başladılar. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşturulan proje grupları ile 1. Bölüm EFQM Model Eğitimi 09–10 Haziran 2006’da, 2. Bölüm EFQM Model Eğitimi 22–23–24 Haziran 2006’da yapıldı. Bu eğitimler sonrası okullar Bursa Kalite Ödül süreci hazırlıklarına başlayacaklar.

 

Bu süreçteki çalışmalar sonrası mükemmelliğin temel kavramlarını kendi kurum ve kuruluşlarında benimseyip yaşama geçirerek dünya standartlarıyla rekabet edebilir seviyeye ulaşacak ve Bursa da örnek model okullar oluşturacaklar.  Bu çalışmaların doğal sonucu olarak oluşan bu işbirliği EĞİTİMDE KALİTE için Bursa’ya çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak KalDer Bursa Şubesi Eğitim gibi çok önemli ve bir o kadar da kritik ve zor bir süreçte Eğitimde Toplam Kalite uygulanmasını tüm eğitim kuruluşlarında yaymak gibi bir hayali hedef peşinde değildir.  Bu çalışmaların hedefi geleceğimizi şekillendirmek için en önemli ve kritik konu olan Eğitimde yapılacak çalışmalarda yeterli Rol Modeller oluşturulması, Teşvik edici yöntemlerle tüm kurum/kuruluşlarda TKY yayılımının sağlanması ve Ülkemizin Geleceğinin doğru şekillendirilmesi yolunda katkı sağlamaktır.

 

Sami EROL

KalDer Bursa Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı