29-09-2006
EFQM BAŞVURU EĞİTİMİ

Başvuran Firmaların Eğitimi 29 Eylül 2006

 

 

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

 

1. BÖLÜM EFQM BAŞVURU EĞİTİMİ

 

TARİH:                                  29.09.2006 CUMA

YER:                                      Holiday Inn Otel

KATILIMCI SAYISI    :             4 Kişi x 5 Kuruluş

 
HEML' EFQM Ekibi
                                            1.Oğuz KAÇKAR
                                            2.Yüksel GÜNGÖR
                                            3.Kutlu TEK
                                            4.Emel EVRENSEL
 
KATILIMCI FİRMALAR:          1. Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi (http://www.hurriyeteml.k12.tr/)
                                            2. Bursa Anadolu Lisesi (http://www.bursaanadolulisesi.k12.tr/)
                                            3. Özel Emine Örnek Koleji (http://www.emineornek.com/)
                                            4. Bursa Ecza Kooperatifi (http://www.bursaeczakoop.org.tr/)
                                            5. Bursa Gaz (http://www.bursagaz.com)
 
EĞİTMEN:                             Celal SEÇKİN
 

 

Ulusal Kalite Hareketi:

Okulmuz HEML Kalder’in “İyiniyet Bildirgesi”ni 2006’da imzalayarak " Ulusal Kalite Hareketi”’ne katılmış olup, mükemmelliğin temel kavramlarını HEML’de benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu onaylamıştır.

 

EFQM “Mükemmellik Modeli” Çalışmaları

Japonya' da Deming ve ABD' de Malcolm Baldrige gibi saygın ödüllerle benzerlik taşıyan EFQM'in (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı- Kuruluşu 1988) var olma nedeni sürdürülebilir mükemmellik kültürünün yerleşmesini sağlamaktır.

EFQM tarafından geliştirilen "Mükemmellik Modeli", kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan pratik bir araç niteliği taşımaktadır. Kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak çözümler üretmeleri konusunda teşvik eder. Avrupa’da birçok kuruluş EFQM yaklaşımını özdeğerlendirme için kullanmaktadır.

       Okulumuz bu yılki EFQM ödül sürecine katılma kararı almıştır. 

 

Model Kriterleri

1. Liderlik

2. Politika ve Strateji     

3. Çalışanlar

4. İşbirlikleri ve Kaynaklar

5. Süreçler

6. Müşterilerle İlgili Sonuçlar

7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar

8. Toplumla İlgili Sonuçlar

9. Temel Performans Sonuçları

 

Temel Kavramlar 

ü  Müşteri odaklılık

ü  İşbirlikleri geliştirme

ü  Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı

ü  Süreçler ve verilerle yönetim

ü  Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

ü  Liderlik ve amacın tutarlılığı

ü  Kurumsal Sosyal Sorumluluk

ü  Sonuç odaklılık

 

 

 

 

ISO Çalışmaları:

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun müşterilerinin beklentilerini ve/veya yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan bir ürünü veya hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sistemi etkili şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme süreçleri geliştirmek ve yanlışlıkları veya yanılmaları önlemek için kuruluşların gereksinim duyduğu bir kalite yönetim sisteminin minimum şartlarını belirler.

Okulumuzun tamamı 24.25.26 Mayıs 2006’ da TSE tarafından gerçekleştirilen tetkik sonucunda ISO 9001:2000 sertifikasına hak kazanmıştır. Bursa’daki devlet okulları içerisinde bu belgeyi alan ilk ve tek okul HEML’dir.

 

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı bölümleri:

 

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

5. YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

5.3 KALİTE POLİTİKASI

5.4 PLANLAMA

5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

6. KAYNAK YÖNETİMİ

6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

6.2 İNSAN KAYNAKLARI

6.3 ALT YAPI

6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME

7.4 SATIN ALMA

7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI

7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1 GENEL

8.2 İZLEME VE ÖLÇME

8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

8.4 VERİ ANALİZİ

8.5 İYİLEŞTİRME