Projecten


Buiten het ensemblewerk en gastoptredens is Winanda de motor achter veel bijzondere projecten, veelal in nauwe samenwerking met componist en mede-producer Patricio Wang. Met haar stichting Winanda del Sur realiseerde zij onder andere het programma Canciones Salvajes voor instrumentaal ensemble, koor en solist, op teksten van Pablo Neruda en met composities van Patricio Wang.

Ook in de liederencylus Cantando a Neruda, een project dat is uitgevoerd in samenwerking met de stichting Dunya, staan de teksten van deze bekende Chileense dichter centraal.

Winanda werkt tevens veel samen met de stichting muziekprojecten Pablo Neruda en de componist Cees Thissen. Van deze componist zijn de werken Canto General de Chile en Noche, beide werken voor koor, solist en instrumentaal ensemble.

Een bijzonder project is Suite voor Violeta, waarin Patricio Wang liederen van Violeta Parra arrangeerde en met nieuwe composities aaneenreeg tot een ‘suite’.

Geregeld neemt Winanda als gastsolist deel aan projecten van derden, zoals in 2013 in de muziektheaterproductie Maria Nuñez, Asielzoekster in onze gouden eeuw met arrangementen van Sefardische liederen en composities – opnieuw - van Patricio Wang.

Veel van de projecten worden uitgevoerd door het ensemble van Winanda, Winanda del Sur, veelal in samenwerking met een koor of voor de gelegenheid samengesteld vocaal ensemble.Projects

In addition to her ensemble work and guest appearances Winanda is the driving force behind many special projects, often in close cooperation with the composer and co-producer Patricio Wang. With Winanda del Sur she produced for one thing the programme Canciones Salvajes for instrumental ensemble, choir and soloist to texts of Pablo Neruda and compositions by Patricio Wang. The texts of this famous Chilean poet are the focus of the song cycle Cantando a Neruda, a project carried out in cooperation with the Dunya foundation. Winanda also works together a lot with the Pablo Neruda music projects foundation and the composer Cees Thissen. The works include Canto General de Chile and Noche, both for choir, soloist and instrumental ensemble. A special project is Suite para Violeta, songs by Violeta Parra arranged by Patricio Wang and combined with new compositions to create a suite.

Winanda regularly takes part in third party projects as guest soloist such as the 2013 music theatre production Maria Nuñez, Asielzoekster in onze gouden eeuw with arrangements of Sephardic songs and compositions, again by Patricio Wang.

Many of the projects are carried out by Winanda’s ensemble, Winanda del Sur, often in cooperation with a choir or with a vocal ensemble brought together for the occasion.