Canto General de Chile

Canto General de Chile (2004)

In het autobiografische Ik beken, ik heb geleefd vraagt Neruda zich af of het mogelijk zou zijn om met zijn poëzie zijn medemensen te dienen. Het antwoord op deze vraag werd de Canto General, geschreven in 1950. In dit omvangrijke werk beschrijft Neruda de geschiedenis van Zuid-Amerika, van het heroïsche Indiaanse verleden tot en met de bevrijding uit de koloniale onderdrukking. Vanuit zijn immense betrokkenheid bij de armen en vertrapten schetst hij een indringend beeld van de vernederingen en overlevingskracht van de Zuid-amerikaanse volkeren. Gepassioneerd bezingt hij alle elementen van zijn geliefde Chili, flora, fauna, historische heldendaden, zijn eigen gevoelsleven, maar bovenal het lot van zijn volk. Canto General is bezwering, protest, aanklacht, lied, analyse, projectie.

De Canto General de Chile 2004 is een avondvullende productie voor 1 spreekstem, 4 solisten, een groot gemengd koor en een ensemble van 12 instrumentalisten.

Canto General de Chili is een produktie van de stichting muziekprojecten Pablo Neruda. Concerten 12 en 14 november in de O.l.v. Hemelvaartkerk in Heemstede; 19 en 21 november in de Dominicuskerk in Amsterdam.