Nieuwsbrief

Geldrop, 4-12 -2018

Geachte Heer/Mevrouw,

Ook in 2018 hebben we als De Stichting Vrienden van Berkenheuvel weer vele activiteiten kunnen organiseren voor onze bewoners op beide locaties, Berk en Heuvel:


· Winterfeesten met bingo en muziek

· Lentefeesten met veel muziek

· Een Valentijnsontbijt voor de contactpersonen van de bewoners

· We zorgden op de slotdag van de wandeldriedaagse voor medailles, bloemen en muziek van een draaiorgel en een accordeonist

· Twee high teas

· In Berk 8 en in Heuvel 9 concerten

· Alle bewoners kregen van Sint een kadootje


Een gevarieerd programma, dat wij, samen met onze trouwe vrijwilligers, alleen kunnen verwezenlijken door uw gulle gaven als donateur en anonieme gevers, o.a. Stichting Meise Mert en Actie Clubkas, (de nieuwe naam van het vroegere Steuntje in de rug) van de Rabobank, mede doordat u met zovelen op ons stemden!

We danken U hiervoor hartelijk en hopen dat U ons wilt blijven steunen, zodat we door kunnen gaan met het organiseren van fijne uurtjes voor de bewoners van Berkenheuvel.

Uw bijdrage voor 2018 hopen we tegemoet te kunnen zien op onze bankrekening:

NL04 RABO 0156 8594 59 t.n.v. Stichting Vrienden van Berkenheuvel,

o.v.v bijdrage 2018.

Indien U al heeft gedoneerd gelieve deze vraag als niet gedaan te beschouwen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Berkenheuvel,


Janske Steenbakkers,

Secretaris, penningmeester.

Tel.no.040-2852159