Word donateur

Uw bijdrage, hun geluk

Voor de financiering van ons werk zijn wij volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoren.

U kunt als particulier donateur worden, de Stichting opnemen in uw testament of een actie opzetten.

De Stichting heeft een ANBI status.

Giften

Regelmatig maken mensen kleinere en grotere giften over. De Stichting verleent medewerking voor belastingaftrek bij schenkingen of giften van 5 jaar of langer.

Meld u nu aan als vriend van Stichting Vrienden van Berkenheuvel met een éénmalige gift of een donatie van minimaal 40 Euro per jaar *

bankrekening IBAN NL04RABO0156859459 ten name van

KvK nr. 17145359


* maak uw keuze en stuur een email met uw naam, adres, telefoonnummer en email adres naar:

info.svvb@gmail.com

of stuur onderstaande antwoordkaart naar:

Stichting Vrienden van Berkenheuvel

p/a Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel

Grote Bos 6

5666 AZ Geldrop

In het kader van de privacy ontvangen wij geen gegevens over bewoners (over bijvoorbeeld overlijden).

Wij verzoeken u adreswijzigingen of afmeldingen door te geven aan de secretaris.

Vul uw gegevens in op onderstaand formulier: