Uw bijdrage, hun geluk

Voor de financiering van ons werk zijn wij volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. U kunt als particulier veel doen. Zo kunt u donateur worden, de Stichting opnemen in uw testament of een actie opzetten.
Samenwerking met en steun van plaatselijke ondernemers wordt steeds belangrijker voor de Stichting. En andersom is maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker voor bedrijven.
Zo nu en dan wordt er voor projecten en bijzondere activiteiten een beroep gedaan op fondsen.Giften

Regelmatig maken mensen kleinere en grotere giften over. De Stichting verleent medewerking voor belastingaftrek bij schenkingen of giften van 5 jaar of langer. 


Meld u nu aan als vriend van Stichting Vrienden van Berkenheuvel met een éénmalige gift of een donatie van minimaal 40 Euro per jaar *
 
bankrekening IBAN NL04RABO0156859459 ten name van

                                                   KvK nr. 17145359


* maak uw keuze en stuur een email met uw naam, adres, telefoonnummer en email adres naar: 


of stuur onderstaande antwoordkaart naar:

Stichting Vrienden van Berkenheuvel
p/a Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel
Grote Bos 6
5666 AZ Geldrop

 
In het kader van de privacy ontvangen wij geen gegevens over bewoners (over bijvoorbeeld overlijden).
Wij verzoeken u adreswijzigingen of afmeldingen door te geven aan de secretaris.


Download de antwoordkaart (zie bijlage hieronder):
ą
VriendenVan Berkenheuvel,
25 jun. 2011 11:56