Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanaf 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst onze stichting voor onbepaalde tijd aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Daarmee wordt een organisatie bedoeld die zich voor minstens 90% voor het algemeen nut inzet en zorgt voor een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Hetgeen u kunt nakijken in ons financieel jaaroverzicht.

Donateurs van een ANBI kunnen hun giften altijd aftrekken van de inkomstenbelasting mits het een periodieke gift is van minstens 5 jaar en het jaarlijks ongeveer uit hetzelfde bedrag bestaat. Ook geldt er geen drempel zoals bij een gewone gift het geval is. Interessant dus voor degenen die jaarlijks € 40 of meer aan ons overmaken. Het zou een reden kunnen zijn uw donatie te verhogen. Een voorwaarde is wel dat er een notariële verklaring is.