Activiteiten

Zondagsconcerten

van 10.30 uur tot 11.30 uur in Restaurant De Zon.

Deze concerten zijn gratis toegankelijk voor de bewoners en 1 tot 2 personen van de familie.

Indien er geen familieleden naar het concert komen, worden de bewoners door de bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting gehaald en gebracht. Er vinden jaarlijks 6 - 8 concerten plaats in de periode oktober - mei.

Lentefeest

Ter afsluiting van het seizoen vindt het jaarlijkse Lentefeest plaats. Dit jaar voor de 8e keer. Het feest wordt gehouden in een tent van 7 x 20 meter die met behulp van vrijwilligers op het grasveld naast het terras van het restaurant wordt geplaatst.

Valentijnsontbijt

Het Valentijnsontbijt wordt dit jaar voor de 3e keer georganiseerd en is uitsluitend bestemd voor de mantelzorgers. Het doel is om onze erkentelijkheid en waardering voor de mantelzorgers tot uitdrukking te brengen.

De eerste twee jaren werd het Valentijnsontbijt betaald door Stichting Rietje.

Grote Bos Burenfestival

Dit is ontstaan op initiatief van enkele bewoners van Het Grote Bos, de buurt tegenover Berkenheuvel. Aanleiding was enerzijds de renovatie van de weg Het Grote Bos, en anderzijds de jaarlijks, door het Oranjefonds te organiseren Burendag op de 3e zaterdag in september. Zij hebben dit aan elkaar geknoopt om als buren met elkaar te gaan kennismaken, de (nieuwe) weg leren oversteken.

Ga naar foto's Grote Bos burenfestival