Activiteiten

Zondagsconcerten

van 10.30 uur tot 11.30 uur in Restaurant De Zon.

Deze concerten zijn gratis toegankelijk voor de bewoners en familie.

Indien er geen familieleden naar het concert komen, worden de bewoners door de bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting gehaald en gebracht. Er vinden elk jaar verschillende concerten plaats in de periode september - juni.

Winterfeest

Elk jaar in januari is er een gezellig Winterfeest.

Valentijnsontbijt

Het Valentijnsontbijt wordt georganiseerd voor de mantelzorgers. Het doel is om onze erkentelijkheid en waardering voor de mantelzorgers tot uitdrukking te brengen.

Lentefeest

In het voorjaar vindt elk jaar het Lentefeest plaats.

Wandeldriedaagse

We sluiten het seizoen elk jaar af met de wandeldriedaagse.