Naam van de instelling

Stichting vrienden van Berkenheuvel


Fiscaal nummer

861292061

Beloningsbeleid

De bestuurders noch de vrijwilligers bij de activiteiten ontvangen enige vorm van beloning, alleen een vergoeding van de gemaakte onkosten.

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de bewoners van het Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel gevestigd te Geldrop.

Dit om het contact te bevorderen van de bewoners met de gemeenschap Geldrop.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door financiële en/of andere ondersteuning met een eenmalig karakter en het organiseren van activiteiten ten behoeve van de bewoners.

Verslag van de activiteiten

Het organiseren van zondagsconcerten, een winter- en een lentefeest, bijdragen aan de wandeldriedaagse, bijdrage buskosten bedevaart, het organiseren van een Valentijnsontbijt voor de mantelzorgers/contactpersonen van onze bewoners .

Beleidsplan

We zetten ons in voor het verhogen van het woongenot van de bewoners d.m.v het organiseren van activiteiten,feesten en uitstapjes.

Financiële verantwoording

We kunnen deze activiteiten organiseren door giften en bijdragen van onze donateurs:onze vrienden.

Ook dit jaar ontvingen we een bedrag van de Rabobank Clubkas Campagne.