Vandpleje

Vores vandpleje går kort ud på, at vi vil vise, at man kan oparbejde en bestand af bækørreder og havørreder i vandløb, hvor der næsten ikke findes en ørredbestand, og hvor gydegrus forefindes i et meget lille omfang.

Der er flere garvede vandplejefolk med i foreningen, som med medlemmernes hjælp, også gerne lodsejere og andre interesserede, vil lave gydebanker og vandløbsrestaurering i de vandløb, som foreningen har lov til at færdes i, under hensyntagen til de retningslinjer, som man kan læse på DTU Aqua og Fiskepleje.dk og ikke mindst i samarbejde med vores lodsejere og kommunen.

Selve arbejdet kunne foregå på følgende måde:

  • Vi finder de rigtige steder i vandløbet og træffer aftaler med lodsejer og kommune om tilladelse
  • Der søges midler ved f.eks. Fisketegnsmidlerne, fonde mm.
  • Når der er bevilget penge til projektet kontakter vi igen lodsejerne for at finde et egnet tidspunkt til at komme til vandløbet. Derefter vil vi gå i gang med projektet.

Et projekt vil typisk indeholde 2-4 gydebanker og skjulesten spredt ud over en længere strækning i vandløbet. Selve gydebanken vil holde på den spæde yngel i en periode, hvorefter ynglet vil trække væk, derfor er det vigtigt, at der findes sten og andre former for skjul i vandløbet, ellers vil ynglen blive spist af andre rovdyr.

Skjulesten i vandløbet vil give insekter mm. optimale forhold for at formere sig, og derved sørge for mad til fiskeynglen og fuglelivet i og omkring vandløbet.

DTU Retningslinjer

Retningslinjer for vandløbsrestaurering kan downloades som pdf-filer fra DTU AQUA via dette link (nederst på websiden)

Film

Opstarten og det brede samarbejde

Sandfang NR VIM 20

Hold afstand til å og bæk

Da ørrederne kom tilbage til Gudenåen

Ørredens gydeområder - vandløbets stryg skaber liv

Hjælp bækkens ørreder