Fundraising

Fundraising Strategi

Målet for fundraising-indsatsen i Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening er at optimere foreningens muligheder for at opnå ekstern støtte til både større og mindre projekter, der iværksættes i forbindelse med oprettelsen af foreningens underudvalg:

  • Naturpleje
  • Vandpleje
  • Afgræsning
  • Fiskeri

En mindre del foreningens indtægter forventes at komme via medlemskontingenter, hvoraf størstedelen af beløbet vil tilgå foreningens projektkonto, og resten vil blive indsat på en driftskonto til dækning af løbende udgifter. Herudover vil der være mulighed for privat donation af større eller mindre pengebeløb til foreningen samt mulighed for sponsoraftaler. Derudover modtages også meget gerne naturaliedonationer, f.eks. i form af hegnspæle, grus, maskiner/-timer m.m. For yderligere info se under Sponsorer

Klik her for at se aktuelle ansøgninger

Ansøgningsmuligheder ifm. projektfinansiering

Der planlægges fremsendelse af ansøgninger om økonomisk støtte til projektet fra flere sider:

  • Ministerier/Styrelser
  • Kommunale puljer
  • Relevante organisationer
  • Private Fonde (lokale/nationale)

Herudover vil der løbende blive screenet for relevante puljer, temaer og ansøgningsfrister, og muligheden for at opnå støtte via crowdfunding, vil ligeledes blive undersøgt.