Regler for Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

Regler, der ændres, skal meddeles medlemmerne senest 8 dage før ikrafttræden.

Regler for hvordan man færdes i naturen:

1. Hunde må medbringes ved foreningens arealer, hvis de ikke kan give anledning til problemer i forhold til lodsejere, husdyr eller andet.

2. Husk, du går på anden mands ejendom, respekter hegn og afgrøder.

3. Husk, du skal respektere skiltning langs arealerne.

4. Husk, at efterlade naturen sådan som du selv vil møde den igen, således at vi kan skabe og bevare et godt forhold til vores lodsejere samt en god og attraktiv natur.

5. Man skal altid parkere på anviste p-pladser eller ved offentlig vej.

6. Klager over forhold ved arealerne skal altid ske til bestyrelsen og ikke til lodsejerne.

7. Arealerne lukkes i perioden 15-17. maj af hensyn til bukkejagt.

Regler for Fiskeri:

1. Medlemsbevis skal altid medbringes, og på forlangende vises til lodsejere samt andre medlemmer, som fremviser deres medlemsbevis. Har man det ikke med, kan man bortvises fra fiskevandet.

2. Der må kun fiskes med modhageløse kroge ved foreningens fiskevand

3. Der må kun fiskes med én stang i åen.

4. I åerne må kun hjembringes 1 ørred eller laks pr. fiskedag. Dog opfordres der til ”Catch and Release” så vidt muligt. Undtaget er regnbueørreder, der bør hjemtages.

5. I søerne er det kun Catch and Release

6. Mindstemål for foreningens fiskevande:

· Bækørred 40 cm.

· Havørred 40 cm.

· Laks 40 cm.

· Regnbueørred intet mindstemål.

· Øvrige arter følger national lovgivnings mindstemål.

7. Der må ikke fiskes i fredningsperioden for laksefisk fastlagt af national lovgivning, dvs. 16. november til og med 15. januar.

8. Nedfaldsfisk og ål er totalfredet.

9. Husk, at der skal indløses statstegn for at kunne fiske lovligt.

10. Dagkort til udvalgte åstræk kan købes via MobilePay, og alle indtægter fra salg af dagkort skal gå til natur- og vandpleje.

Regler vedr. køb og salg af kød fra foreningens dyr

1. Der sælges kun kød til foreningens medlemmer.