Fiskeri

Tannisbugt Natur-og Vandplejeforening prøver at tilegne sig fiskeretten i bl.a. Tversted og Kjul Å. Vi vil prøve at få så meget fiskevand som muligt ved hjælp af positiv kontakt til alle lodsejerne.

Selve fiskeriet vil typisk foregå med spin og orm, da store dele af vandløbene løber i tæt skov, hvor fluefiskeri nærmest er umuligt. Længere oppe i systemerne åbner naturen sig op, så fluefiskeri er muligt.

Se også afsnittet om regler for TNVP