Om os

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening blev etableret i 2015 med det formål at forbedre naturtilstanden i og omkring Kjul Å og Tversted Å.

Med støtte fra bl.a. Den Danske Naturfond, lokale sponsorer og i samarbejde med myndigheder, eksperter og lodsejere har vi udført en række tiltag i form af bl.a. naturpleje med kreaturer, etablering af gydebanker i vandløbene, opsætning af fuglekasser m.m., som har forbedret naturtilstanden markant og målbart. Lokal, frivillig arbejdskraft sørger for udførelsen.

Vores ambition er at samle både ornitologer, jægere, lystfiskere og alle andre naturinteresserede om det fælles mål at skabe en god og tilgængelig natur.

Læs mere her på siden eller find os på Facebook