Mètodes d'investigació

<Curs 2014-15>


Aquesta assignatura ofereix a l'estudiant la possibilitat de reflexionar sobre la naturalesa, les modalitats, els objectius i les metodologies de la investigació filosòfica i humanística. També l'introdueix en les tècniques d'expressió escrita i oral pròpìes de l'investigador i li dóna a conèixer els recursos (bibliogràfics, digitals, etc.) i convencions que podrà fer servir en  els seus treballs de recerca.