Contacte

Per consultes sobre el màster de recerca, dirigiu-vos a Carles Llinàs o Silvia Coll-Vinent, coordinadors del màster:
  • cllinas@filosofia.url.edu
  • scollvinent@filosofia.url.edu

Per consultes sobre matriculació i tramitacions relacionades amb el màster:
  • facultat@filosofia.url.edu