Tegenreacties vanuit 'de kerk'

Ook in de kerken maakt men kennis met gelovigen die de Thora in acht willen nemen. Dit stuit op verzet door theologen en predikanten. 

Gelovigen die niet standvastig zijn in hun visite ten opzichte van Thora houden, kunnen snel door de dwaling van normloze predikanten worden meegesleurd. Nu dan, omdat wij dit van tevoren weten moeten we op onze hoede zijn, bij de Schrift blijven en ons beijveren om onbevlekt en smetteloos bevonden te worden door God (naar 2 Petrus 3: 14-18).

Op deze pagina deel ik een aantal bestanden met u, waarin ik een tegenreactie geef op hetgeen door 'traditionele predikanten' wordt gesteld t.a.v. Thora of zondag/Sabbat etc.

Dit doe ik in de hoop dat u hierdoor gesterkt wordt en zelf ook leert om tegen-reacties te kunnen bieden tegen wetteloze predikers. Tevens geef ik de tegenreacties omdat ik van mening ben dat de Waarheid moet zegevieren. En Gods Woord (dat was in Jezus’ tijd het ‘Oude Testament’) is volgens Jezus de Waarheid (Joh. 17:17). 
Het grote verschil zit hem in het Hebreeuwse denken van de (Joods) Messiaanse gelovigen en het Griekse denken van veel predikanten/theologen. Zie deze pagina over uitleg van Hebreeuws en Grieks denken.

Hieronder een aantal reacties/ontwikkelen vanuit/in 'de kerk' met daarop mijn analyse.

In het Vrij zijn magazine (91e jaargang, nr 20) verscheen een artikel van de hand van W. Ouweneel waarin hij uiteen zet hoe de Bijbelse feesten zijn vervuld door Jezus en dat we ze niet per sé hoeven te vieren. Lees hier onze tegenreactie op zijn artikel.

In het Zoeklicht (91e jaargang, nr 16) verscheen een artikel door W. Embregts waarin hij uiteen zet waarom christenen de Sabbat niet zouden moeten vieren. Zijn argumenten worden in het bestand op deze pagina weerlegd.

- Ene dominee Klaassen schrijft op zijn website waarom we de zondagsrust in acht mogen nemen en niet de Sabbat op de 7e dag. Lees hier zijn artikel en onze tegenreactie.

- Torben Sondegaard is de grondlegger van een nieuwe beweging, de zogeheten 'Last Reformation'. Zie hier een analyse met kritische kanttekening bij deze beweging!
Subpages (1): Last Reformation
Comments