Het Hebreeuwse geloof!

De doelstelling van deze website is om u tot het Messiaanse geloof/Hebreeuwse gedachtegoed te leiden. Dat is het geloof dat men had toen Yeshua (Jezus) en Sha'ul (Paulus) op aarde waren.
Yeshua was een Bijbelgetrouwe Jood en Zijn volgelingen ook. Het ware Bijbelse geloof is dus een Joods geloof (stroming binnen het Jodendom). 
De gelovigen die dit gedachtegoed aanhangen worden ook wel tot de groepering van de Nazarenen gerekend (zie ook Hand. 24:5). Zie voor wat wij geloven de sidebar aan de linkerkant.

Op deze website vindt u informatie over hoe wij de de uitspraken van Yeshua en Sha'ul lezen. Zij moeten gelezen worden binnen hun Joodse context, vanuit een 'Hebreeuws gedachtegoed'. Dit heeft consequenties voor de gelovigen uit de volkeren. 

Zie de knoppen aan de linkerkant voor onze studies.

Opbouw van deze website.

Wij willen het volledige Woord van God aan u bekend maken.

In het logo bovenaan ziet u de Hebreeuwse woorden voor Thora en Genade (chesed). Deze woorden zijn gekozen om te laten zien dat deze twee geen tegenstelling inhouden. De Wet (Thora) en de genade staan niet tegenover elkaar.

Integendeel: Israël werd door genade uit Egypte gered, stak door genade de zee door en mocht door genade het land innemen. Het is puur genade dat God Zijn wil bekend maakt door de Thora.

De inhoud van deze site is deels gebaseerd op de Bijbelstudies van Werner Stauder en van 119 Ministries (Nederland). Voor de links naar hun websites, zie de knoppen links.


Laatst nieuws

Wellicht heeft u onderstaande sticker verspreid in Nederland gezien. Een wake-up-call voor het Nederlandse volk om zich te bekeren tot de enige ware God, de God van Israël!


Voor mensen die zich aangetrokken voelden door de boodschap:
Ik kan u aanbevelen in de linkerkolom op de knop 'Wat geloven wij?' te klikken. 
Subpages (1): Links naar Bijbelstudies