Wat is de Thora?

Met de Thora worden de vijf boeken van Mozes bedoeld (Genesis tot en met Deuteronomium). Het woord Thora wordt soms ook vertaald met Wet.
De 5 boeken van de Thora beschrijven de wil van God. De wil van God bestaat uit de normen en waarden van het Koninkrijk der hemelen. Op grond van de normen en waarden van het Koninkrijk der hemelen werden de opdrachten (de ge- en verboden) van de Thora samengesteld. De kinderen van Israël leefden door de Thora in verbintenis met, en onder de heerschappij van, het Koninkrijk der Hemelen. Een ieder die door Yeshua voor eeuwig bij het Konink
rijk der Hemelen hoort, behoort te leren leven vanuit de normen en waarden van dat Koninkrijk, zoals die in de Thora van Mozes worden vermeld.

Want het bedenken van het vlees (de mens los van God) is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en heelheid/vrede. Immers, het denken van het vlees (de mens los van God) is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de Thora van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees (los van God), maar in de Geest (door de Geest verbonden met God), wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van de Messias niet heeft, die is niet van Hem (van God) (Rom. 8:6–9 ).

Zie ook deze pagina over de Thora.

Comments