בס''ד

Home

Update maart 2024:

Met het oog op de gebeurtenissen in Israël en het Midden-Oosten wil ik uw aandacht richten op deze studie:

Wat staat ons te wachten? (klik op de zin hier links) 

Het Hebreeuwse geloof!

De doelstelling van deze website is om u tot het Messiaanse geloof/Hebreeuwse gedachtegoed te leiden. Dat is het geloof dat men had toen Yeshua (Jezus) en Sha'ul (Paulus) op aarde waren.

Yeshua was een Bijbelgetrouwe Jood en Zijn volgelingen ook. Het ware Bijbelse geloof is dus een Joods geloof (stroming binnen het Jodendom). Wij willen mensen onderwijzen en hen tot discipelen van Yeshua maken.

De gelovigen die dit Bijbelse gedachtegoed aanhangen worden ook wel tot de groepering van de Nazarenen gerekend (zie ook Hand. 24:5). Zie voor wat wij geloven de sidebar aan de linkerkant.

Op deze website vindt u informatie over hoe wij de de uitspraken van Yeshua en Sha'ul lezen. Zij moeten gelezen worden binnen hun Joodse context, vanuit een 'Hebreeuws gedachtegoed'. Dit heeft consequenties voor de gelovigen uit de volkeren. 

Zie de knoppen aan de linkerkant voor onze studies.

Laatst nieuws

Wellicht heeft u onderstaande sticker verspreid in Nederland gezien. Een wake-up-call voor het Nederlandse volk om zich te bekeren tot de enige ware God, de God van Israël!

Opbouw van deze website.

Wij willen het volledige Woord van God aan u bekend maken.

In het logo bovenaan ziet u de Hebreeuwse woorden voor Thora en Genade (chesed). Deze woorden zijn gekozen om te laten zien dat deze twee geen tegenstelling inhouden. De Wet (Thora) en de genade staan niet tegenover elkaar.

Integendeel: Israël werd door genade uit Egypte gered, stak door genade de zee door en mocht door genade het land innemen. Het is puur genade dat God Zijn wil bekend maakt door de Thora.

Voor mensen die zich aangetrokken voelden door de boodschap:

Ik kan u aanbevelen in de linkerkolom op de knop 'Wat geloven wij?' te klikken.