Visuotinis s.b. "Ridikas" narių susirinkimas

Post date: 2016-05-06 19.06.55

2016-05-14, šeštadienį, 11 val. šaukiamas visuotinis mūsų bendrijos narių susirinkimas.

Renkamės adresu: Krakiškių Sodų 17 Nr.3

Dienotvarkė:

1. Bendrijos valdybos pranešimas;

2. Revizoriaus ataskaita;

3. Bendrijos valdybos veiklos vertinimas, metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie Bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas;

4. Tikslinių įnašų (mokesčių) dydžių patvirtinimas 2016 metams;

5. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

6. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai;

7. Kiti klausimai.

Prašome dalyvauti.

SB "Ridikas" valdyba