Bendrijos narių susirinkimas

Post date: 2015-04-30 06.55.49

Pranešame, kad 2015-05-16, šeštadienį, 11 val.

šaukiamas visuotinis Sodininkų bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas.

Renkamės adresu: Krakiškių Sodų 17 Nr.3

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita;

2. Revizoriaus ataskaita;

3. Bendrijos valdybos veiklos vertinimas, metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie Bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas;

4. Tikslinių įnašų (mokesčių) dydžių patvirtinimas 2015 metams;

4.1.mokėjimai, kurie apskaičiuojami priklausomai nuo sklypo ploto dydžio:

-vandens siurblinės elektros energija;

-administracijos darbo užmokestis

4.2.mokėjimai, kurie apskaičiuojami kiekvienam namų ūkio vienetui po lygiai:

-plėtros ir remonto fondas;

-buitinių atliekų išvežimas vasaros periodo(balandžio-spalio mėn.) metu;

-buitinių atliekų išvežimas žiemos periodo(lapkričio-kovo mėn.)metu;

- kitos išlaidos

5. Nario ir stojamojo mokesčio tvirtinimas;

6. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinio

plano tvirtinimas;

7. 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

8. Sodo vidaus kelių perdavimas savivaldybei;

9. Kiti klausimai.

Sodininkų bendrijos „Ridikas“ valdyba

Prašome dalyvauti.