Visuotinis ataskaitinis, rinkiminis sodininkų bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas

Post date: 2019-05-03 18.09.17

2019 m. gegužės 18 d. 11 val šaukiamas visuotinis ataskaitinis, rinkiminis Sodininkų Bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas

Susirinkimo vieta: prie Krakiškių Sodų 17-oji Nr. 3 sklypo .

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;

2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

3. 2018 m bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita;

4. Revizoriaus išvados apie Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;

5. Bendrijos valdybos 2018 m. veiklos vertinimas;

6. Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.

7. Tikslinių mokesčių dydžių tvirtinimas 2019 metams;

8. 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

9. Bendrijos valdybos rinkimai

10. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai

11. Bendrijos revizoriaus rinkimai

12. Kiti klausimai.

Pgal SB“Ridikas“ įstatų 47 straipsnį - Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.