Bendrijos narių susirinkimas

Post date: 2017-05-04 12.40.50

2017-05-13, šeštadienį, 11 val. šaukiamas visuotinis ataskaitinis mūsų bendrijos narių susirinkimas.

Renkamės adresu: Krakiškių Sodų 17 Nr.3

Dienotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;

2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

3. 2016 m bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita;

4. Revizoriaus išvados apie Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;

5. Bendrijos valdybos 2016 m. veiklos vertinimas;

6. 2016 m. Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.

7. Tikslinių mokesčių dydžių tvirtinimas 2017 metams;

8. 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos, bendrojo naudojimo objektų remonto plano tvirtinimas;

9. Kiti klausimai.

Prašome dalyvauti.

SB "Ridikas" valdyba