Skelbimai

Ataskaitinis susirinkimas 2020.05.16

2020 m. gegužės 16 d 11 val šaukiamas visuotinis ataskaitinis Sodininkų Bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas

Susirinkimo vieta: prie Krakiškių Sodų 17-oji Nr. 3 sklypo .

Darbotvarkė

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;

2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

3. Bendrijos valdybos ataskaita už 2019 metus;

4. Revizoriaus išvados apie Bendrijos 2019 m. ūkinę -finansinę veiklą;

5. Bendrijos valdybos 2019 m. veiklos vertinimas;

6. Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie bendrijos

finansinę veiklą tvirtinimas.

7. Tikslinių mokesčių dydžių tvirtinimas 2020 metams;

8. 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

9. Bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.

Bendrijos valdyba

Pagal SB“Ridikas“ įstatų 47 straipsnį - Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu.

Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime.

Jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

Dėl karantino paršome visus balsuoti iš anksto užpildant balsavimo biuletenį.