Visuotinis bendrijos susirinkimas

Post date: 2014-05-02 10.19.11

2014-05-10, šeštadienį, 12 val. šaukiamas visuotinis mūsų bendrijos narių susirinkimas.

Dienotvarkė

1. Bendrijos valdybos pranešimas;

2. Revizoriaus ataskaita;

3. Bendrijos valdybos veiklos vertinimas, metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie Bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas;

4. Tikslinių įnašų (mokesčių) dydžių patvirtinimas 2014 metams;

5. 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą;

6. Naujų narių priėmimas;

7. Kiti klausimai.

SB "Ridikas" valdyba