Pakartotinas bendrijos narių susirinkimas

Post date: 2013-07-27 18.16.49

2013 m. rugpjūčio 17d. 12 val., adresu :Krakiškių Sodų 17-oji Nr.3, šaukiamas pakartotinas sodininkų bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:

1. Naujų Sodininkų bendrijos „Ridikas“ įstatų tvirtinimas

2. Bendrijos valdybos ir bendrijos pirmininko rinkimai

3. Kiti klausimai

Su naujų įstatų nauja redakcija galite susipažinti internetinėje bendrijos svetainėje adresu:

www. sbridikas.lt